"stereotype" translation into Swedish

EN

"stereotype" in Swedish

EN stereotype
volume_up
{noun}

stereotype (also: bias, prejudice)
volume_up
fördom {comm. gen.}
People-to-people links are the best way to overcome prejudice, negative stereotypes and to foster mutual understanding.
Kontakter mellan människor är det bästa sättet att övervinna fördomar och negativa stereotyper och för att främja ömsesidig förståelse.
stereotype (also: generalization)
volume_up
generalisering {comm. gen.}
Any form of oppression, discrimination or stereotyping must be combated, and the opportunity of everyone to make free choices promoted.
All form av förtryck, diskriminering och generalisering måste motverkas och alla människors lika möjligheter till fria val bör främjas.
stereotype
volume_up
stereotyp {comm. gen.}
Stereotyping of women is much more dangerous than stereotyping of men.
Stereotyp framställning av kvinnor är mycket farligare än stereotyp framställning av män.
Europe is a political issue, not a stereotype, for which clear guidelines are needed, and not a compromise at any cost.
EU är en politisk fråga, inte en stereotyp, och det krävs tydliga riktlinjer, inte en kompromiss till varje pris.
Indeed, an attempt to impose Europe-wide regulation of the presentation of the two genders in advertising would create some kind of homogenised sterile stereotype.
Ett försök att införa EU-omfattande regler om hur de båda könen ska framställas i reklam skulle skapa ett slags homogeniserad, steril stereotyp.

Synonyms (English) for "stereotype":

stereotype

Context sentences for "stereotype" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe stereotype that it is a woman's lot to do auxiliary work is well illustrated here.
Fördomen att det är en kvinnas lott att arbeta som hantlangare åt andra illustreras tydligt här.
EnglishWe must reject the racist stereotype that regards them as a threat.
Vi måste motarbeta de rasistiska stereotyperna som ser dem som ett hot.
EnglishLet us face the real problem and not some stereotype.
Låt oss se på de faktiska problemen och inte på stereotypen.
EnglishIn my view, the stereotype of old age has itself become old and outdated.
Jag anser att den klassiska bilden av ålderdomen är gammal och förlegad, tagen ur tid och plats.
EnglishThere is no such thing as a stereotype.
EnglishThou shall not stereotype.
EnglishEven the stereotype pioneering role which Ritt Bjerregaard claims the EU has played in the area of climatic protection is not worth much.
Inte heller EU: s av Ritt Bjerregaard stereotypt påstådda pionjärsroll när det gäller klimatskydd är det något särskilt bevänt med.
EnglishI regret to say that press reports still uphold the stereotype and myth that the new Member States do not provide satisfactory protection of the EU’s common borders.
Tyvärr vidmakthåller rapporter i pressen fortfarande stereotypen och myten att de nya medlemsstaterna inte erbjuder ett tillräckligt skydd för EU:s gemensamma gränser.