EN straining
volume_up
{gerund}

straining
The local Christian community is straining absolutely every sinew against the dangerous religious dimension of the ethnic divisions in Xinjiang.
Det lokala kristna samfundet spänner varenda muskel mot de farliga religiösa konsekvenserna av den etniska splittringen i Xinjiang.

Context sentences for "straining" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut others in this House are straining to carve a new and retrograde path in the social field.
Andra i denna kammare kämpar med att trampa upp en ny och bakåtsträvande stig inom det sociala området.
EnglishThe cost-push pressure is straining markets worldwide.
Kostnadspressen stramar upp marknaderna över hela världen.
EnglishThe 2007 budget will cause disappointment, because it should be strategic, but it is, in fact, straining within its narrow limits.
Allt tyder på att det främst är de nya medlemsstaterna som blir nöjda med budgeten.
EnglishMany people are afraid that asylum seekers are arriving in greater numbers, straining our buckling welfare systems.
Många är rädda för att ett stort antal asylsökande kommer och belastar våra ansträngda välfärdssystem.
EnglishI bet they're in her hotel room, straining for breath.
De är på hennes hotellrum, drar efter andan.
EnglishThe 2007 budget will cause disappointment, because it should be strategic, but it is, in fact, straining within its narrow limits.
Budgeten för 2007 kommer att vålla besvikelse, eftersom den borde vara strategisk, men i själva verket kläms inom sina snäva begränsningar.
EnglishToday marks a critical time in the transatlantic relations which, six months after the direct terrorist attacks on the US, are straining under intense pressure.
Vi befinner oss i dag i ett kritiskt ögonblick för de transatlantiska förbindelserna. Dessa befinner sig verkligen på högspänning ett halvår efter de frontala terrorattackerna mot USA.