"strait-jacket" translation into Swedish

EN

"strait-jacket" in Swedish

EN strait-jacket
volume_up
{noun}

1. psychology

volume_up
tvångströja {comm. gen.}
It applies a budgetary strait-jacket, but offers no measures to combat fiscal competition.
Den erbjuder en budgetär tvångströja men inga åtgärder mot skattekonkurrens.
For us, this stability pact is not a strait-jacket for our economies.
För oss är denna stabilitetspakt inte en tvångströja för våra ekonomier.
The Commission is asking us to take decisions within a strait-jacket.
Kommissionen ber oss att fatta beslut i en tvångströja.

Similar translations for "strait-jacket" in Swedish

strait noun
jacket noun
to jacket verb

Context sentences for "strait-jacket" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVietnam has not been liberated from the communist strait-jacket, no more than has Laos, or Cambodia.
Vietnam har inte blivit mer fritt från kommunismens ok än vad Laos och Kambodja blivit.
EnglishIt is a dangerous strait-jacket.
EnglishFor these reasons, I am opposed to a common energy policy which would be a strait-jacket and a permanent threat to the Member States ' energy choices.
Av dessa skäl motsätter jag mig en gemensam energipolitik, som skulle innebära både ett tvång och ett ständigt hot mot medlemsstaternas val av energiform.