EN

strip {noun}

volume_up
1. general
strip (also: concatenation, course, cycle, round)
volume_up
serie {comm. gen.}
It is an information brochure and a comic strip.
Det gäller en informationsbroschyr, och det är en tecknad serie.
I have the brochure here, and everyone can see that it is a comic strip and therefore fictional.
Jag har broschyren här, och alla kan se att det är en tecknad serie och alltså en fiktiv berättelse.
In any event, I would ask that all representatives be given a copy of this comic strip, and I also think that it should be translated into all European languages.
Jag kräver i varje fall att alla ledamöter skall få denna tecknade serie, och jag anser också att den bör översättas till alla europeiska språk.
strip (also: cartoon)
It is an information brochure and a comic strip.
Det gäller en informationsbroschyr, och det är en tecknad serie.
I have the brochure here, and everyone can see that it is a comic strip and therefore fictional.
Jag har broschyren här, och alla kan se att det är en tecknad serie och alltså en fiktiv berättelse.
A new model strip cartoon has just been distributed to Members showing how exciting the work of the European Parliament is, with glamorous young male and female characters.
En ny tecknad serie med tjusiga manliga och kvinnliga karaktärer, som visar hur spännande det är att arbeta i Europaparlamentet, har just delats ut till ledamöterna.
strip (also: art, bead, craft, cunning)
volume_up
list {comm. gen.}
strip (also: bit, cake, chip, cut)
strip (also: ribbon, shred, sliver)
strip (also: blade, cleat, tire, tyre)
volume_up
skena {comm. gen.}
strip (also: band, ribbon, streamer, tie)
volume_up
remsa {comm. gen.}
Geographically, Moldova is a narrow strip of land between Ukraine and Romania.
Geografiskt utgör republiken Moldova en smal remsa mellan Ukraina och Rumänien.
This year around 200 tall pines have already been cut down in a 300 m‑by‑10 m strip near to the metro stop;
Hittills i år har nära 200 stora tallar fällts på en 300 meter lång och tio meter bred remsa i ett område nära tunnelbanestationen.
2. British English
strip (also: array, attire, costume, dress)
strip

Context sentences for "strip" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNear Kosicec there is a forty-kilometre long border strip consisting of green fields.
I närheten av Kosicec finns det en 40 kilometer lång grön gränssträcka.
EnglishApartment blocks must not be built; there is not a strip of green in the whole of Athens.
Jag vill säga att en av egenskaperna hos strukturfonderna är partnerskap.
EnglishApartment blocks must not be built; there is not a strip of green in the whole of Athens.
Inga hyreshus får byggas. Det finns inte en enda grön fläck i hela Aten.
EnglishIt would be wrong to strip away the rules of the game which have brought us so much success to date.
Vi har ingen rätt att riva upp de spelregler som så framgångsrikt fört oss hit.
EnglishThe only reason they were at a strip bar is because they were tailing me.
Enda anledningen till att de var där, var att de skuggade mig.
EnglishThe Commission should have the guts to strip away this pretence and withdraw this directive.
Kommissionen borde ha modet att avlägsna dessa förevändningar och dra tillbaka detta direktiv.
EnglishThe sensor is just a little strip of metal in that headband there.
Sensorn här är bara ett lite metallband inuti bandet runt huvudet.
EnglishIt does not strip consumers of their pre-existing rights.
Det berövar inte konsumenterna deras sedan tidigare gällande rättigheter.
EnglishFlew it 8, 000 miles on 2 engines and tried to set it down on the old strip outside of Manchester.
Flög den 1. 300 mil, på 2 motorer, och försökte landa på det gamla fältet utanför Manchester.
EnglishHowever, thousands of innocent civilian IDPs still remained trapped on a narrow coastal strip.
Tusentals oskyldiga civila internflyktingar är emellertid fortfarande instängda i en smal strandenklav.
EnglishWould you explain why you and Rosewood were in a strip bar out of our jurisdiction while you were on duty?
Kan ni förklara vad ni gjorde på en stripteasebar utanför distriktet medan ni var i tjänst?
EnglishWhy don't you strip down and have a 100 people stare at you?
Varför strippar inte du och låter 100 personer stirra på dig?
EnglishThe key is to ensure that our rightful concern with the tsunami-affected countries does not strip Africa of crucial aid.
Ändå vet människorna i dessa länder mycket lite om utvecklingssamarbete.
EnglishCyprus is the last country in Europe whose capital is divided by a death strip with barbed wire and minefields.
Sedan denna konflikt inleddes har vi aldrig tidigare varit så nära att nå en lösning som vi är i dag.
EnglishHe's not just some dingbat I found on the Strip, man.
Han är ingen tjomme jag har hittat på gatan, polarn.
EnglishI'll strip down to my shorts and jump in the ocean.
strippar jag till kalsongerna och hoppar i havet.
EnglishCyprus is the last country in Europe whose capital is divided by a death strip with barbed wire and minefields.
Cypern är det sista landet i Europa vars huvudstad är delad av en dödens skiljelinje med taggtråd och minfält.
EnglishIt's gonna conflict with my strip-aerobics class.
Det kolliderar med mina stripp-aerobic lektioner.
EnglishShe is strip-searched on every possible occasion.
Hon kroppsvisiteras vid varje möjligt tillfälle.
EnglishThe biggest tragedy is that most of the population lived on the very coastal strip that was completely devastated.
Den största tragedin är att huvuddelen av befolkningen levde på just den kutsremsa som fullständigt utplånades.