"submersible" translation into Swedish

EN

"submersible" in Swedish

EN submersible
volume_up
{adjective}

1. technology

submersible
submersible

Synonyms (English) for "submersible":

submersible

Context sentences for "submersible" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe went up to them with our submersible.
Vi åkte fram till dem med våra ubåtar.
EnglishIn 1979 I had a chance to put my footprints on the ocean floor while using this personal submersible called Jim.
1979 hade jag möjlighet att lämna mina fotspår på oceanens botten när jag manövrerade runt i den här lilla undervattensfarkosten som hette Jim.
EnglishSo, you know, here I am now, on the deck of Titanic, sitting in a submersible, and looking out at planks that look much like this, where I knew that the band had played.
Så, du vet, här är jag nu, på däcket på Titanic, sittandes i en miniubåt, och jag tittar på golvplankor som var väldigt lika dessa, där jag visste att orkestern hade spelat.
EnglishFor example, for the centrifugal pumps, it is not absolutely necessary to know whether they are intended for aircraft, or whether they are submersible, single-stage or multi-stage pumps, and so on.
När det t.ex. gäller centrifugalpumpar, är det inte absolut nödvändigt att veta om de är avsedda för flygplan, om det gäller dränkbara pumpar, i en eller flera delar, etc.