EN to subside
volume_up
[subsided|subsided] {verb}

1. general

to subside (also: to decline, to descend, to dip, to droop)
to subside
volume_up
lägga sig {vb} (bli mindre i styrka, minska)
I hope that this issue has now passed its climax and that emotions will subside.
Jag hoppas att denna fråga nu har nått sin kulmen och att känslorna kommer att lägga sig.
to subside (also: to dummy up)
to subside
volume_up
avta [avtog|har avtagit] {vb} (bli mindre i styrka, minska)
Today the enthusiasm for biofuels and their use in the fuel mix is subsiding somewhat.
I dag håller entusiasmen för biobränslen och deras användning i bränslemixen på att avta något.
Unless armed resistance starts to subside, the Russians will have to ask themselves whether it is worth paying such a high price for military control of war-ravaged Chechnya.
Om inte det väpnade motståndet börjar avta måste ryssarna fråga sig själva om det är värt att betala ett så högt pris för militär kontroll över det krigshärjade Tjetjenien.
to subside (also: to drop)
to subside
volume_up
lugna sig {vb} (bli mindre i styrka, minska)
to subside
to subside
Moreover, the criticism levelled by most of the outside world that wants to buy energy will quickly subside.
Dessutom kommer den kritik som framförs av de flesta i yttervärlden som vill köpa energi snabbt att tystna.
to subside
volume_up
dö bort {vb} (bli mindre i styrka, minska)
to subside
to subside (also: to settle)
to subside

2. medicine: "fever"

to subside
volume_up
gå ned {vb} (feber)

3. chemistry

to subside

4. botany: "plant"

to subside
volume_up
domna {vb} (växt)

5. geology

to subside

Context sentences for "to subside" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe situation is particularly worrying, because as well as the natural disaster, experts are predicting that water levels will take a very long time to subside and it could take several months.
Bortsett från denna naturkatastrof är situationen särskilt bekymmersam, eftersom experterna förutser en mycket långsam avrinning, den kan pågå i flera månader.