EN suite
volume_up
{noun}

1. general

suite (also: sequence)
volume_up
svit {comm. gen.}
This is our very best, the Saskia van Uylenburgh suite.
Detta är vår bästa, Saskia van Uylenburgh, svit.
Your suite isn't ready yet... but someone was looking for you.
Er svit är inte klar än... men någon har letat efter er.
All I have to do is check into my soundproof suite.
Allt jag ska göra är att checka in på min ljudisolerade svit.
suite (also: batch, round, suit, relay)
volume_up
omgång {comm. gen.}
suite (also: course, line, rank, row)
volume_up
räcka {comm. gen.}
suite (also: attendance, courtship)
volume_up
uppvaktning {comm. gen.}
suite (also: nest, production, rollout, set)
volume_up
uppsättning {comm. gen.}
suite
suite
volume_up
soffgrupp {comm. gen.}

2. travel: "hotel"

suite
volume_up
våning {comm. gen.} (hotell)

3. IT

suite
volume_up
serie {comm. gen.}
I want to present to you a suite of six mycological solutions, using fungi, and these solutions are based on mycelium.
Jag vill presentera en serie av sex mykologiska lösningar och dessa lösningarna är baserade på mycel.

4. music

suite
volume_up
svit {comm. gen.}
This is our very best, the Saskia van Uylenburgh suite.
Detta är vår bästa, Saskia van Uylenburgh, svit.
Your suite isn't ready yet... but someone was looking for you.
Er svit är inte klar än... men någon har letat efter er.
All I have to do is check into my soundproof suite.
Allt jag ska göra är att checka in på min ljudisolerade svit.

Context sentences for "suite" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJabra PC Suite can be deployed on the following Windows operating systems
Jabra PC Suite kan installeras på följande Windows-operativsystem
EnglishAdvanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
EnglishFind more advanced advertising products in the DoubleClick suite.
Hitta mer avancerade annonseringsprodukter i DoubleClick-gruppen.
EnglishTheir presence in the consultation suite is a result of the slings and arrows of outrageous fortune.
Att de söker konsultation är ett resultat av ödets nycker.
EnglishWithout an international droit de suite, the fact is that the European art market will go offshore.
Faktum är att utan en internationell följerätt, kommer den europeiska konstmarknaden att bli utlandsbaserad.
EnglishThe Jabra PC Suite includes interfaces and drivers for a range of PC, UC and softphones, including:
Jabra PC Suite inkluderar gränssnitt och drivrutiner för ett utbud av datorer, UC och datortelefoner, inklusive:
EnglishJabra PC Suite supports the following Windows versions
Jabra PC Suite stöder följande Windows-versioner
English'The eight aspirant countries [...] have strong incentives to commit to implementing the full suite of security standards'.
”De åtta ansökarländerna (...) har starka incitament att åta sig att genomföra samtliga säkerhetsnormer”.
EnglishMany of our products will automatically go online via Jabra PC Suite and check for updates and give you a notification.
Många av våra produkter går online automatiskt via Jabra PC Suite och söker efter uppdateringar samt meddelar dig.
EnglishFacts and how-to about Jabra PC Suite:
Fakta och instruktioner om Jabra PC Suite:
EnglishDownload our MSI file and read our User Guide (pdf) Jabra PC Suite uses Microsoft Installer Packages (MSI).
Ladda ner vår MSI-fil och läs vår bruksanvisning (pdf) Jabra PC Suite använder MSI (Microsoft Installer Packages, Microsoft Installer-paket).
EnglishJabra PC Suite is a plug-and-play solution that can interface with a range of softphone standards via the embedded drivers.
Jabra PC Suite är en plug and play-lösning som kan samverka med ett utbud av datortelefonisystem via de inbyggda drivrutinerna.
EnglishThis is Mr Burt in the Suzi Q suite.
EnglishJABRA PC SUITE ALLOWS THE USERS TO
EnglishJabra Suite for Mac Setup
EnglishDaddy got the big suite!
EnglishPrepare our suite at once.
EnglishJabra PC Suite is free PC software that enables remote call control with Jabra USB devices and the latest generation of softphones.
Jabra PC Suite är ett gratis datorprogram som ger dig fjärrsamtalskontroll till Jabras USB-enheter och den senaste generationen av datortelefoner.
EnglishI would remind the House that if you look at the market in France alone, 75 % of the droit de suite raised goes to only six families.
Jag vill påminna kammaren om att om man enbart ser till den franska marknaden så går 75 % av den droit de suite som uppkommer till enbart sex familjer.
EnglishJabra PC Suite includes a Firmware Updater that allows you to update your Jabra headset solution with free Value Packs and Service Packs.
Jabra PC Suite inkluderar en Firmware Updater som låter dig uppdatera din headsetlösning från Jabra med kostnadsfria Value Packs och Service Packs.