"supposing" translation into Swedish

EN

"supposing" in Swedish

EN supposing
volume_up
{gerund}

Context sentences for "supposing" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSupposing they do not even see the people through the statistics?
Eller om de inte ens ser människan bakom all statistik?
EnglishWhat is it that makes us capable of supposing anything, and does this tell us anything about what we can suppose?
Vad är det som gör oss förmögna att föreställa oss någonting, och säger det oss något om vad vi kan föreställa oss?
EnglishCommissioner Mandelson misinterprets me in supposing that I do not want to address the poverty that is in the world.
Kommissionsledamot Mandelson feltolkar mig när han utgår från att jag inte vill göra något åt fattigdomen i världen.
EnglishAdoption of the text at second reading should then be fairly straightforward, always supposing it is not adopted at first reading.
En överenskommelse vid första behandlingen bekräftar ånyo hur högt Europeiska unionen prioriterar ett konkret agerande för att gripa sig an klimatförändringarna.
EnglishSupposing that this were not the case, we should still have to negotiate with the Chinese on matters in which the Union has a particular interest.
Förutsätter man att det inte förhåller sig så, återstår det att förhandla med den kinesiska sidan om de frågor som unionen har ett särskilt intresse av.
EnglishSupposing a Member State's legislation allowed family reunification based on common law relationships, who would be able to verify the existence of such a relationship, and how?
Om rättsordningen i en medlemsstat gör familjeåterförening möjlig beroende på faktiska relationer, vem skall kunna avgöra, och om dessa relationer existerar hur skall det ske?