"surety" translation into Swedish

EN

"surety" in Swedish

EN surety
volume_up
{noun}

1. general

surety (also: assurance, bond, certitude, guarantee)
volume_up
säkerhet {comm. gen.}
We do not insist that only one form of financial surety should be possible.
Vi insisterar inte på att endast en form av ekonomisk säkerhet skall vara möjlig.
I believe that only the European Investment Bank grants loans, and the European budget stands surety for those loans.
Jag har för mig att det endast är Europeiska investeringsbanken som beviljar lån och att Europeiska unionens budget utgör säkerhet för lånen.
surety (also: bond)
volume_up
borgen {o.sg.}

2. law

surety (also: guarantor, guarantee, bondsman)
volume_up
borgensman {comm. gen.}

Synonyms (English) for "surety":

surety

Context sentences for "surety" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe governments must also stand surety for control and enforcement.
Regeringarna måste också säkerställa kontroller och att reglerna efterlevs.
EnglishWithout surety, considerable problems can arise in the smaller ports.
Utan garantställning kan avsevärda problem uppstå i mindre hamnar.
EnglishThe governments must also stand surety for control and enforcement.
Utan effektiva kontroller kommer situationen obönhörligen att gå mot en allmänningens tragedi.
EnglishBanks should of course not lose any money at all, and they must stand surety for their organisation.
Banker får naturligtvis inte tappa bort några pengar alls, och de måste stå som garant för sin organisation.
EnglishI believe that only the European Investment Bank grants loans, and the European budget stands surety for those loans.
För det tredje och sista måste skulden – hur stor den än må vara – sättas in i det bredare politiska sammanhanget när det gäller utvecklingssamarbete.
EnglishHowever, this should not lead to delays that cause a lack of legal surety and, as a consequence, make it impossible for citizens to exercise their rights.
Detta får emellertid inte leda till förseningar som leder till rättslig osäkerhet, vilket i sin tur gör det omöjligt för medborgarna att utöva sina rättigheter.
EnglishI would draw your attention to an amendment which aims to secure surety from governments to render the use of technical-nautical services, in particular, mandatory.
Jag ber om uppmärksamhet för ett ändringsförslag angående garantställning för myndigheter, vilket förpliktar till användande av teknisk-nautiska tjänster.