EN sway
volume_up
{noun}

sway
volume_up
makt {comm. gen.} [oldfsh.]
Now it is justice that holds sway, and not brute force, among our 25 countries and in relation to the countries around us.
Nu är det rättvisa och inte brutal makt som råder mellan våra tjugofem länder och i förhållandet till vår gemensamma omvärld.
Turkey is thus being treated in exactly the same way as all of the other candidate countries; as it is justice, not force, that holds sway in the EU.
Turkiet behandlas därmed på exakt samma sätt som alla de andra kandidatländerna - i Europeiska unionen härskar rättvisan och inte makten.
sway (also: rock, wobble, wobbling)
volume_up
gungning {comm. gen.}
De sätter mäns öden i gungning.
sway (also: beat, frequency, swing, turn)
volume_up
svängning {comm. gen.}

Synonyms (English) for "sway":

sway

Context sentences for "sway" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt cannot be the case that Commissioners ' own political convictions hold sway.
Det får inte handla om att ge utrymme år kommissionärers egna politiska övertygelser.
EnglishIt cannot be the case that Commissioners' own political convictions hold sway.
Det får inte handla om att ge utrymme år kommissionärers egna politiska övertygelser.
English. - Mr President, Uganda is a deeply Christian country where traditional values hold sway.
Herr talman! Uganda är ett djupt kristet land där traditionella värderingar härskar.
EnglishThere will be fewer rumours circulated in the media if openness and transparency hold sway.
Färre rykten kommer att florera i media, om vi har öppenhet och insyn.
EnglishThe EU is now an international player holding considerable sway.
EU är i dag en aktör med stort inflytande på den internationella arenan.
EnglishIn Jerusalem, where I am from, the men who call themselves our leaders have allowed death to hold sway.
I mitt land, i Jerusalem, har de män som säger sig vara våra ledare tillåtit döden att härska.
EnglishAnd there perhaps the words of Raymond Loulle would hold sway.
Och här skulle kanske Raymond Loulles ord göra sig gällande.
EnglishIn Northern Ireland, whatever the past, the ballot box now holds sway and the rule of law goes with that.
I Nordirland är det i dag, oavsett det förflutna, valurnan som gäller och med den rättsstaten.
EnglishIt has forced the spotlight into some of the darker places where violence and intimidation still hold sway.
Man har riktat strålkastarna mot några av de mörka platserna där våldet och hoten fortfarande härskar.
EnglishThis will lead to competition between states, regions and workers, where the law of the jungle holds sway.
Detta kommer att leda till konkurrens mellan stater, regioner och arbetstagare, där djungelns lag råder.
EnglishCertainly, throughout the world differing values hold sway.
Naturligtvis finns det olika åsikter i världen.
EnglishIn Northern Ireland, whatever the past, the ballot box now holds sway and the rule of law goes with that.
Det finns inga argument för paramilitär rättvisa i någon del av samhället, och min grupp anser att det heller aldrig har funnits.
EnglishThe old state philosophy, the old type of Kemalism, still holds considerable sway as can be seen in this trial.
Den gamla statsfilosofin, den gamla sortens kemalism, har fortfarande ett avsevärt inflytande, vilket denna rättegång visar.
EnglishOn the right hand side, gravity holds sway.
På höger sida dominerar gravitationen.
EnglishThe EU should not hold any sway over the content of vocational training or, for that matter, any form of training.
EU bör inte ha något inflytande på yrkesutbildningarnas innehåll och naturligtvis inte heller när det gäller andra utbildningar.
EnglishReason and justice refuse to submit to the fanatical fundamentalism which has been holding sway for some time now in Washington.
Förnuft och rättvisa vägrar att underkasta sig den fanatiska fundamentalism som sedan en tid tillbaka härskar i Washington.
EnglishWhat I do not understand, however, is how these considerations, alone, have managed to sway, are swaying the overall position of the House.
Men jag förstår inte hur dessa bevekelsegrunder, enbart, har kunnat dra med sig, kan dra med sig, hela parlamentet.
EnglishSupport by the whole of Parliament for these amendments could well sway us to vote for this proposal as a whole.
Stöd för dessa ändringsförslag från hela parlamentet kommer för oss att vara en enkel förutsättning för att rösta för detta förslag i sin helhet.
EnglishBe that as it may, it would appear that the time has not yet come for such an idea, not while Mrs Merkel's ideas hold sway over Europe.
Hur som helst verkar tiden ännu inte vara mogen för en sådan idé, inte så länge Angela Merkels tankegångar härskar i Europa.
EnglishTurkey is thus being treated in exactly the same way as all of the other candidate countries; as it is justice, not force, that holds sway in the EU.
Turkiet behandlas därmed på exakt samma sätt som alla de andra kandidatländerna - i Europeiska unionen härskar rättvisan och inte makten.