EN

sweep {noun}

volume_up
sweep (also: bend, chart, graph, trace)
volume_up
kurva {comm. gen.}
sweep
sweep (also: bend, bow, crook, curvature)
sweep (also: bow, crook, curl, curvature)
sweep
plocka upp i en svepande rörelse
sweep (also: plating)
sweep
Du kör dina bästa shower i svep.
Bara en bra ide för svep.

Context sentences for "sweep" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere the Croats had weapons and were able to sweep the Serbs aside immediately.
Den gången hade kroaterna vapen, och då hade de snart sopat undan serberna.
EnglishThis is a tragic state of affairs, particularly tragic in its broad sweep.
Situationen är tragisk, och särskilt tragiskt genom sin stora omfattning.
EnglishIt has proven to have so many shortcomings that we really do need to make a clean sweep here.
Ni har påpekat att den har så många brister att vi här verkligen behöver något nytt.
EnglishWe cannot overfish these waters, just pay, sweep up the last fish and then go.
Vi får inte överfiska dessa vatten, bara betala och skrapa ihop den sista fisken och sedan ge oss av.
EnglishWe actually picked air tickets for our first sweep quite deliberately.
Vi valde faktiskt medvetet flygbiljetter för vår första översyn.
EnglishSay this if you want to, watch that man come sweep your butt off stage.
Säg det dom vill, det kommer att fungera med det skitsnacket.
EnglishThey are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
Omröstningen kommer att äga rum i morgon kl 11.00.
EnglishThe Liberal Group supports it and we support the broad sweep of the Budget Committee's amendments.
Den liberala gruppen stöder den och vi stöder de allra flesta av budgetutskottets ändringsförslag.
EnglishWe virtually made a clean sweep on all the core elements.
Vi gjorde praktiskt taget rent hus i fråga om alla centrala delar.
EnglishI suggest we do not sweep these points of criticism under the carpet when we adopt the resolution tomorrow.
Jag föreslår att vi inte sopar denna kritik under mattan när vi antar resolutionen i morgon.
EnglishYou want us to block the south exit and have AP sweep every vehicle?
Sir, ska vi upprätta vägspärr och genomsöka fordonen?
EnglishWhy not step up our efforts and do some kind of enforcement sweep in the car rental industry also?
Varför inte öka våra ansträngningar och göra någon form av upprensningskontroll också i biluthyrningsbranschen?
EnglishThe broad sweep of history is on the side of the European Union.
Historiens vindar blåser i EU: s riktning.
EnglishPoliticians and governments should no longer be allowed to sweep over the heads of the public and ignore their sentiments.
Politiken och regeringarna får inte längre sväva fram över medborgarnas huvuden och hjärtan.
EnglishThe broad sweep of history is on the side of the European Union.
Historiens vindar blåser i EU:s riktning.
EnglishThe Commission intends to further develop this mechanism and has planned a further sweep for later this year.
Kommissionen vill vidareutveckla denna mekanism och har planerat för ytterligare ett ”tillslag” senare i år.
EnglishToday, as we embark on our work together, we have the chance to make a clean sweep of matters, in a manner of speaking.
När vi i dag inleder vårt samarbete har vi på sätt och vis möjlighet att göra det från ett rent bord.
EnglishYou can list what you don't like about them, but then you sweep that aside and focus on what you do.
Du kan göra en förteckning av vad du inte gillar hos dem, men sedan sveper du det åt sidan och fokuserar på vad du tycker om.
EnglishIt must sweep away a dysfunctional committee.
Det måste avskaffa en kommitté som inte fungerar.
EnglishBalancing production is urgently required, as otherwise it will take place through a broad sweep of competition.
Det är bråttom med att balansera produktionen, eftersom det i annat fall kommer att ske genom en omfattande konkursvåg.