"swiftness" translation into Swedish

EN

"swiftness" in Swedish

SV

EN swiftness
volume_up
{noun}

swiftness (also: hastiness, nimbleness, speed)
volume_up
snabbhet {comm. gen.}
That move may be based on grounds of swiftness and unity in decision making.
Denna åtgärd kan vara baserad på orsaker som har att göra med snabbhet och enighet i beslutsfattandet.
Thanks go to the Commission for the swiftness with which it proposed a directive on emissions trading as well as a large-scale climate programme just before the Marrakesh Conference.
Vi kan tacka kommissionen för den snabbhet med vilken den inför mötet i Marrakech lade fram direktivet om handel med utsläppsrätter och även det omfattande klimatförändringsprogrammet.
swiftness (also: agility, expedition, esprit, mot)
volume_up
kvickhet {comm. gen.}
swiftness
volume_up
raskhet {comm. gen.}

Synonyms (English) for "swiftness":

swiftness
swift

Context sentences for "swiftness" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, I welcome once again the swiftness of the European Union's humanitarian intervention.
Herr talman! Jag välkomnar återigen EU:s skyndsamhet vid de humanitära insatserna.
EnglishFinancial resources and the required swiftness of operation are necessary for this purpose.
För detta krävs det ekonomiska resurser och snabba insatser.
EnglishI would like to support Mr Cunningham's point but we were rather overtaken by the swiftness of events.
Jag vill stödja det Cunningham sade, men vi blev rätt så omsprungna av händelsernas snabba gång.
EnglishI would like to thank Mrs Reding for the swiftness with which the Commission adopted the mandate for negotiations, and the European Council, which will do so shortly.
Jag vill tacka fru Reding för att kommissionen så snabbt antagit mandatet för förhandlingar och Europeiska rådet, som kommer att göra det inom kort.
EnglishI understand there is some hesitation and a little confusion among our Socialist colleagues – due to the swiftness of the changes in the situation in Romania – on how to vote.
Jag har märkt att det råder viss tvekan och en smula förvirring bland våra socialistkolleger – på grund av de snabba förändringarna av situationen i Rumänien – om hur man skall rösta.
EnglishMoreover, we have to acknowledge, as we told Mr Borg this morning, that the Commission has acted with uncustomary swiftness in presenting us with the package of measures which we are debating today.
Som vi påpekade för herr Borg i förmiddags, måste vi också tillstå att kommissionen agerade osedvanligt snabbt när den presenterade det åtgärdspaket vi diskuterar i dag.