EN

talk {only singular}

volume_up
Hence, the thing we are talking about today - these bungs to selected favoured companies.
Därav dagens samtalsämne - dessa dusörer till utvalda gynnade företag.
Software and computer-implemented inventions were the talking points a few months ago.
Mjukvaru- och datorrelaterade uppfinningar var samtalsämnet för några månader sedan.
Today, in a far more serious way which affects the foundations of our moral principles and the essence of our humanity, biotechnology is the talking point.
Samtalsämnet för dagen är biotekniken, och den påverkar grundvalarna för våra moraliska principer och vårt mänskliga väsen på ett betydligt allvarligare sätt
SV

talk {common gender}

volume_up
1. general
2. "mineral", geology
talk
volume_up
talc {noun} (mineral)
talk
volume_up
talcum {noun} (mineral)

Context sentences for "talk" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishFor example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
De har nu till exempel förbjudits att tala med pressen och att göra uttalanden.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
För att bekämpa följderna av denna kris måste vi börja diskutera återhämtningen.
EnglishWhen we talk about the fight against fraud, all we can do is to tighten the rules.
När vi talar om bedrägeribekämpning är det enda vi kan göra att skärpa reglerna.
English(HU) I would like to talk about two issues: the trade deficit and CO2 emissions.
(HU) Jag vill ta upp två frågor: handelsbalansunderskottet och koldioxidutsläppen.
EnglishLadies and gentlemen, how can we talk of Europe, its enlargement and solidarity?
Mina damer och herrar! Hur kan vi tala om EU, dess utvidgning och solidaritet?
EnglishThere has been a great deal of talk about a report on political group expenditure.
Det har talats en hel del om ett betänkande om de politiska gruppernas utgifter.
EnglishWe must talk about the future of Europe, and that is what this debate is about.
Vi måste tala om Europas framtid, och det är det som den här debatten handlar om.
EnglishThey cannot simply refuse to talk about this and then put the blame on Parliament.
De kan helt enkelt inte vägra att tala om detta och sedan skylla på parlamentet.
EnglishThis is why we are having to talk again today about revising the Lisbon Strategy.
Det är därför vi i dag på nytt måste diskutera en revidering av Lissabonstrategin.
EnglishI will talk about the regulation of the movement of workers in the Directive.
Jag kommer att tala om regleringen av rörligheten för arbetstagare i direktivet.
EnglishMind you, Parliament cannot talk, because we are constantly calling for reports.
Men vi som parlament måste också gå till oss själva, ty vi kräver alltid rapporter.
EnglishWhen we talk about design in the wider meaning with a life-cycle perspective.
När vi pratar om design så är det den vidare betydelsen med livscykelperspektiv.
EnglishBut the trouble is so many people talk so much rubbish about work-life balance.
Men problemet är att så många människor snackar så mycket skit om livspusslet.
EnglishWe think it is wrong to talk about the Commission' s liability as an institution.
Vi menar att det är felaktigt att tala om kommissionens ansvar som en institution.
EnglishI think I will talk about 'education for all' and the 'fast track initiative'.
Jag tror att jag skall tala om ?utbildning för alla? och ?snabbspårsinitiativet?.
EnglishWe need something tangible; we need actions and not just talk and fine words.
Vi behöver något påtagligt; vi behöver åtgärder och inte bara prat och fina ord.
EnglishBut we virtually never talk about the problems involved in acquiring fossil fuels.
Vi talar så gott som aldrig om problemet med anskaffande av fossila energikällor.
EnglishThis will be a separate topic here tonight, and we are yet to talk about this.
Detta är ett separat diskussionsämne här i kväll, så vi kommer att tala om det.
EnglishRemind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
Påminn dem om något som vi fick lära oss, nämligen: ”prata inte med främlingar”.

"talk gibberish" in Swedish

talk gibberish
Swedish
  • prata rappakalja
  • prata rotvälska
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.