"thoroughfare" translation into Swedish

EN

"thoroughfare" in Swedish

EN thoroughfare
volume_up
{noun}

thoroughfare (also: knuckle)
volume_up
led {comm. gen.}
thoroughfare (also: pass)
volume_up
genomfart {comm. gen.}

Context sentences for "thoroughfare" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey should not be cross-examining these people in a room which is a general thoroughfare.
För att inte förhöra dem i en lokal där alla går igenom.
EnglishHistorically, the Mediterranean has been a sea of communication, a bridge between people and a thoroughfare for trade and cultures.
Genom historien har Medelhavet varit ett kommunikationens hav, en bro mellan människor och en genomfartsväg för handel och kulturer.
EnglishAt the crossroads of all the influences that have marked the history of our continent, Slovenia is a constant thoroughfare for people, goods and cultural currents of all kinds.
Slovenien, där alla de influenser som har påverkat vår kontinents historia möts, är en ständig genomfartsled för människor, varor och kulturella strömningar av alla slag.