"thunderous" translation into Swedish

EN

"thunderous" in Swedish

EN thunderous
volume_up
{adjective}

thunderous

Synonyms (English) for "thunderous":

thunderous
thunder

Context sentences for "thunderous" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI must ask therefore ask the President to report to the thunderous applause of this House to the Council.
(Applåder) Jag ber därför fru ordföranden, att förmedla församlingens dånande applåder till rådet.
EnglishAnd she said it was like a thunderous train of air.
Det var som om luften blev ett mullrande tåg.
English   – Mr President, between the two part-sessions, we had a thunderous from both France and the Netherlands.
   – Herr talman! Mellan de två sammanträdesperioderna har vi fått ett rungande från både Frankrike och Nederländerna.
EnglishFurthermore, to change the subject, the Spanish Presidency deserves thunderous applause for its statement on the Middle East.
Dessutom, och jag tar nu upp en annan fråga, förtjänar det spanska ordförandeskapet applådåskor för sitt uttalande om Mellanöstern.