"to" translation into Swedish

EN

"to" in Swedish

volume_up
to {part.}
SV
SV

"to open up" in English

EN

to {particle}

volume_up
So is that possible, to change our way of being, to transform one's mind?
Är det möjligt, att ändra vårt sätt att vara, att förändra vårt sätt att tänka?
 Does the Council consider it reasonable to use taxpayers’ money to sell tulips?
 Anser rådet att det är rimligt att använda skattemedel för att sälja tulpaner?
This will also allow the theatre to reach new audiences and to make new offers.
Detta kommer också att teatern att nå nya målgrupper och att göra nya erbjudanden.
A knife may be used to slice our daily bread but it may also be used to kill.
En kniv kan användas för att skära upp vårt dagliga bröd men också för att döda.
Instead of accusing one another, we must work together to come up with a solution.
Vi måste samarbeta för att finna en lösning i stället för att anklaga varandra.
Photos where you will need a brief moment to think to figure out the trick.
Foton där du behöver ett ögonblick för att tänka till, för att klura ut tricket.
SV

to open up {verb}

volume_up
to open up

"to absorb glucose" in Swedish

to absorb glucose
Swedish
  • för att absorbera glukos
More chevron_right

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

"to accommodate growth" in Swedish

to accommodate growth
Swedish
  • för att rymma tillväxt
  • för att tillgodose tillväxt
More chevron_right

"to accommodate guests" in Swedish

to accommodate guests
Swedish
  • för att rymma gäster
  • för att ta emot gäster
More chevron_right