"trade press" translation into Swedish

EN

"trade press" in Swedish

EN trade press
volume_up
{noun}

Context sentences for "trade press" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am thinking of freedom of travel, of speech, of trade, of the press and of religion.
Jag tänker på rese-, yttrande-, närings-, press- och religionsfrihet.
EnglishDG Trade's press release announcing the EU-GATS offers says they are all about helping developing countries.
GD Handels pressmeddelande i vilket tillkännages att EU-GATS erbjudanden handlar helt och hållet om att hjälpa utvecklingsländer.
EnglishThe EU must increase its aid to Georgia for reconstruction, fast-track an EU free trade agreement and press ahead with visa facilitation.
EU måste öka sitt återuppbyggnadsstöd till Georgien, påskynda ett frihandelsavtal och gå vidare med viseringslättnaderna.