"trade term" translation into Swedish

EN

"trade term" in Swedish

EN trade term
volume_up
{noun}

1. business

trade term
volume_up
handelsterm {comm. gen.}
trade term
volume_up
leveransklausul {comm. gen.}

Context sentences for "trade term" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (LT) It is time for the EU to reconsider its long-term trade programme.
skriftlig. - (LT) Det är dags för EU att omvärdera sitt långsiktiga handelsprogram.
EnglishFor a liberal, considerations of trade and short-term benefits cannot come before the defence of human rights.
För en liberal kan hänsyn till handel och kortsiktiga fördelar inte gå före försvaret av mänskliga rättigheter.
EnglishIn the medium to long term, trade relations should be intensified in accordance with clear and transparent rules.
På medellång till lång sikt bör handelsförbindelserna utökas i enlighet med tydliga och insynsvänliga regler.
EnglishMember States must appreciate that longer-term stability is more productive than short-term trade or oil supplies.
Medlemsstaterna kommer att förstå att stabilitet på längre sikt är bättre än handel eller oljeleveranser på kort sikt.
EnglishWe also need long-term trade agreements.
Vi behöver också ha långsiktiga handelsavtal.
EnglishWe must not, for the sake of trade or other short-term gain, sanitise the outrageous human rights record of Hanoi.
Vi får inte på grund av handel eller andra kortsiktiga vinster strunta i den upprörande hanteringen av mänskliga rättigheter i Hanoi.
EnglishIn our view, it is only through a system of free trade that long-term, sustainable, global economic development can be created.
Enligt vår uppfattning är det endast genom ett frihandelssystem som en långsiktigt hållbar global ekonomisk utveckling kan skapas.
EnglishThese measures are not, therefore, to be understood as being opposed to free trade, but as being, quite the opposite, a vital factor in protecting free trade in the long term.
Dessa åtgärder ska alltså inte uppfattas som frihandelsfientliga, utan tvärtom som en avgörande faktor för att skydda frihandeln på lång sikt.
EnglishIn this regard, I am appalled at the Commission's spirit of renunciation, which it demonstrated in its communication of 16 March, in which short-term free trade took the place of policy.
I det hänseendet blir jag förfärad över den anda av försakelse som kommissionen visar prov på i sitt meddelande av den 16 mars, där ett frihandelstänkande på kort sikt får fungera som politik.