"trademark" translation into Swedish

EN

"trademark" in Swedish

EN trademark
volume_up
{noun}

1. general

trademark (also: trade mark, trademarks)
Advertising is only effective if it goes together with a speciality or trademark.
Reklam är effektivt först när det kopplas till en specialitet eller ett varumärke.
(PL) Mr President, defence of human rights is the trademark of the European Union.
Försvaret av de mänskliga rättigheterna är EU:s varumärke.
As far as the European Parliament is concerned, human rights policy is the trademark of European policy.
För Europaparlamentet är de mänskliga rättigheterna EU-politikens varumärke.

2. business

trademark (also: brand name)
Advertising is only effective if it goes together with a speciality or trademark.
Reklam är effektivt först när det kopplas till en specialitet eller ett varumärke.
(PL) Mr President, defence of human rights is the trademark of the European Union.
Försvaret av de mänskliga rättigheterna är EU:s varumärke.
As far as the European Parliament is concerned, human rights policy is the trademark of European policy.
För Europaparlamentet är de mänskliga rättigheterna EU-politikens varumärke.

Synonyms (English) for "trademark":

trademark

Context sentences for "trademark" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe trademark of the Barroso Commission’s strategy on enlargement is consolidation.
Kännetecknande för Barrosokommissionens utvidgningsstrategi är konsolidering.
EnglishIt is clearly a key issue for copyright and trademark holders.
Det är helt klart en viktig fråga för upphovsrätts- och varumärkesinnehavarna.
EnglishTrademark protection is crucial for the European economy and for consumer safety.
Skyddet av varumärken är av avgörande vikt för den europeiska ekonomin och för konsumentsäkerheten.
EnglishThen the question of trademark protection versus origin markings arises.
Därefter kommer frågan om varumärkesskydd kontra ursprungsmärkning.
EnglishHowever, everything seems to have got hung up on the issue of trademark protection.
Men nu verkar allt hänga på frågan om varumärkesskydd.
EnglishProducers are also involved and, in particular, trademark holders.
Även tillverkare, och framför allt varumärkesinnehavare, berörs.
Englisha list of cases of abuse of trade-mark rights of which the Commission was aware;
en undersökning av rättsläget med tanke på konsumtion av varumärkesrättigheter i de viktigaste handelsländerna;
EnglishInterinstitutional collaboration should be the trademark for constructing the Europe we all want.
Det interinstitutionella samarbetet bör vara kännetecknande för det Europabygge som vi alla vill ha.
EnglishThat alone is the reason and trademark law cannot after all be stronger than competition law.
Detta är det enda skälet, och varumärkesrättigheterna kan faktiskt inte vara starkare än konkurrensrätten.
EnglishThis cannot be the intention of trademark law either.
Detta kan ju heller inte vara syftet med varumärkesrätten.
EnglishWhile the Community won the panel on the substantive trademark issue, we lost on the procedural questions.
Även om gemenskapen vann panelen om den viktiga varumärkesfrågan förlorade vi panelerna om procedurfrågorna.
EnglishI say this as someone who accumulated over 25 years as a patent and trademark attorney before becoming an MEP.
Jag säger detta med över 25 års erfarenhet som patent- och varumärkesadvokat innan jag blev parlamentsledamot.
EnglishThis may sound sensible on the surface, but it goes completely against trademark law as it stands.
Detta kan verka vettigt vid första påseende, men det strider helt och hållet mot den nu gällande varumärkeslagstiftningen.
EnglishThat should be its trademark for the next century.
Det bör vara dess signum för nästa sekel.
EnglishThe standardisation of rights concerning intangible assets has already proved its value in the case of trademark law and copyright.
Normeringen av den immateriella äganderätten har redan hävdat sig vad gäller varumärkesrätt och upphovsrätt.
EnglishIn this age of globalisation and digitalisation it will be the trademark of European policy on culture.
I globaliseringens och digitaliseringens tidevarv kommer det att vara just detta som den europeiska kulturpolitiken kommer att kännetecknas av.
EnglishHowever, we can see today that the conciliation end result quite clearly bears the trademark of the European Parliament throughout.
Men vi kan i dag se att resultatet av förlikningen också absolut mycket tydligt visar vad Europaparlamentet förmår.
EnglishWhile the Community won the panel on the substantive trademark issue, we lost on the procedural questions.
Vi har också infört en tydlig kursförändring, nämligen att främja användningen av gemenskapens logotyper för att öka systemets trovärdighet.
EnglishThis does not always accord with their and our gut reactions but that is - like it or not - the trademark of sound principles.
Det överensstämmer inte alltid med deras och med våra primära reaktioner men det är ju faktiskt kännetecknet för goda principer.
EnglishWhat is more, he refuses to speak Dutch, the language spoken by the majority of people in his country, and has made this a kind of trademark of his.
Han vägrar dessutom, som ett sorts handelsmärke, att tala nederländska som är majoritetsspråket i mitt land.