EN tramp
volume_up
{noun}

1. general

tramp (also: bum, scatterling, sundowner)
volume_up
luffare {comm. gen.}
tramp (also: hike, walk, backpacking)
volume_up
fotvandring {comm. gen.}
tramp (also: ramble)
tramp
tramp

2. American English, colloquial

tramp
volume_up
slampa {comm. gen.} [coll.]
tramp
volume_up
fnask {n} [coll.]
tramp
volume_up
luder {n} [coll.]

Context sentences for "tramp" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are already examples of such cases in the tramp sector with regard to pool agreements.
Det finns redan exempel på sådana fall inom trampfartssektorn när det gäller trustavtal.
EnglishWith regard to cabotage and tramp services, the Commission suggests moving the enforcement of competition rules to European level.
När det gäller cabotage och trampfart föreslår kommissionen att tillämpningen av konkurrensreglerna ska flyttas till EU-nivå.
EnglishParliament would like to see guidelines drafted in the tramp sector too, because that sector, just like the other sectors, is also entitled to know where it stands.
Parlamentet skulle vilja att man också utarbetar riktlinjer inom trampfartsektorn eftersom även denna sektor, precis som övriga sektorer, har rätt till att veta var den står.
EnglishIt asks for the speedy publication of guidelines by the Commission so as to afford greater legal certainty to those providing international tramp and maritime cabotage services.
Betänkandet innehåller krav på att kommissionen snabbt ska offentliggöra riktlinjer så att de som erbjuder internationell trampfart och cabotage ges större rättslig säkerhet.
EnglishI supported amendments in the name of the Verts/ALE Group which sought to adopt guidelines on fair competition, social standards and environmental protection for tramp vessel services.
På Verts/ALE-gruppens vägnar stödde jag de ändringsförslag där man eftersträvade att riktlinjer skulle antas om rättvis konkurrens, sociala standarder och miljöskydd avseende trampfart.
EnglishI supported amendments in the name of the Verts/ ALE Group which sought to adopt guidelines on fair competition, social standards and environmental protection for tramp vessel services.
På Verts / ALE-gruppens vägnar stödde jag de ändringsförslag där man eftersträvade att riktlinjer skulle antas om rättvis konkurrens, sociala standarder och miljöskydd avseende trampfart.