"travelling time" translation into Swedish

EN

"travelling time" in Swedish

SV

EN travelling time
volume_up
{noun}

travelling time (also: journey time)
volume_up
restid {comm. gen.}
For example, the proposed reimbursement of travelling expenses does not take account of travelling time or inconvenience.
I den föreslagna reseersättningen tas t.ex. ingen hänsyn till vare sig restid eller olägenhet.
In principle, this is supposed to reduce the travelling time by 49 minutes.
Därför skulle restiden i princip ha minskat med 49 minuter.
The report clearly requires a maximum travelling time of eight hours for animals that are going directly to the slaughterhouse.
Betänkandet kräver klart och tydligt en maximal restid på åtta timmar för djur som förs direkt till slakteriet.

Context sentences for "travelling time" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe travelling time varies between 5 hours and 3 minutes and 5 hours and 21 minutes.
Restiden varierar från 5 timmar och 3 minuter till 5 timmar och 21 minuter.
EnglishMr President, travelling across the Union can sometimes seem like travelling in a time machine.
Herr talman! Att resa tvärs över unionen kan ibland vara som att resa i en tidsmaskin.
EnglishIn principle, this is supposed to reduce the travelling time by 49 minutes.
Därför skulle restiden i princip ha minskat med 49 minuter.
EnglishHowever there is too much emphasis in some quarters on travelling time.
På vissa håll betonas emellertid transporttiden för kraftigt.
EnglishBetter services, greater comfort, less travelling time, increased safety and possibly also lower prices.
Mer service, mer bekvämlighet, tidsbesparingar, säkerhet och eventuellt också lägre priser.
EnglishThe 1995 directive lays down that the travelling time of animals may not amount to more than eight hours.
Direktivet från 1995 föreskriver att restiden för djur inte får uppgå till mer än åtta timmar.
EnglishWe have now established that travelling time alone wastes over 25 000 working days each year - EUR 3.9 million!
Vi har kommit fram till att över 25 000 arbetsdagar går till spillo bara på resor varje år - 3,9 miljoner euro!
EnglishI believe that the essential thing as far as the welfare of animals is concerned is to reduce the total travelling time for all animals.
Enormt många människor är emot transporter av levande djur; de är onödiga, grymma och oförsvarliga.
EnglishWe must also implement a harmonised framework, with travelling time limits for transporting animals for other purposes.
Vi måste också införa ett harmoniserat regelverk med gränser för restiden, då man transporterar djur för andra ändamål.
EnglishAnyone who spends as much time travelling on motorways and other roads as I do, and as many of my fellow Members do, knows what they are like.
Den som reser så mycket på motorvägar och andra vägar som jag och även flera av mina kolleger vet hur det är där ute.
EnglishIn fact, the entire Italian beef industry is extremely concerned by the proposal, and not just because of the maximum limits it imposes on travelling time.
Förslaget skapar nämligen väldigt stor oro inom hela nötkreaturssektorn i Italien, och inte bara på grund av begränsningarna av transporttiderna.
EnglishAt the same time, travelling around in Europe I am faced with poor and slow service in many countries that are trying to get as many exceptions as possible from the liberalisation plans.
Samtidigt möter jag när jag reser omkring i Europa dålig och långsam service i många av de länder som försöker få så många undantag som möjligt från den planerade liberaliseringen.
EnglishWhen this report has been concluded, I intend to present proposals to improve the transport of animals and the problem of insufficient enforcement of the travelling time limits will be addressed.
När denna rapport är klar har jag för avsikt att lägga fram förslag för att förbättra djurtransporter och problemet med överträdelser av transporttider kommer också att tas upp.
EnglishMr President, as rightly pointed out by Parliament's report, one of the key issues concerning animal transport relates to travelling time limits, and I thank Parliament for its contribution.
(EN) Herr talman! Maximala transporttider är, som så riktigt påpekas i parlamentets betänkande, en av nyckelfrågorna när det gäller djurtransporter och jag tackar parlamentet för dess bidrag.