EN travels
volume_up
{plural}

travels (also: travel, traveling, travelling)
My travels to Afghanistan began many, many years ago on the eastern border of my country, my homeland, Poland.
Mina resor till Afghanistan började för många, många år sedan vid den östra gränsen av mitt land mitt hemland, Polen.
In my travels through the regions of Europe I also visited regions that are victims of their own success.
. – Under mina resor genom EU:s regioner har jag också besökt regioner som blivit offer för sin egen framgång.
I look forward, on my travels back and forth, to seeing many pet owners taking advantage of these new rules which will benefit everyone.
Jag ser fram emot att under mina resor fram och tillbaka se många ägare till sällskapsdjur som utnyttjar dessa nya regler till fördel för alla parter.
travels

Context sentences for "travels" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKnowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Kunskapen är fri och rör sig fritt i världen. Man kan inte behålla den för sig själv.
EnglishThe pollution travels via the Maritza and Topolniza rivers to Turkey and Greece.
Föroreningarna förs vidare till Turkiet och Grekland via floderna Maritza och Topolniza.
EnglishAs an EU citizen you are entitled to healthcare services if you fall ill on your travels.
Som EU-medborgare har du rätt till vård om du blir sjuk i ett annat EU-land.
EnglishFor anyone who travels in the EU's border regions, this is often the first issue they encounter.
Om man rör sig i EU:s gränstrakter, är det ofta den första frågan man stöter på.
EnglishEvery tourist who travels to Spain or another southern country uses water.
Varje turist som åker till Spanien eller söderut förbrukar vatten.
EnglishAnyone who travels knows the value and importance of such schemes.
Alla som reser vet hur värdefulla och viktiga sådana system är.
EnglishIt seems that President Wahid travels more safely abroad than in his own archipelago - a fateful sign!
Tydligen reser president Wahid säkrare i utlandet än i den egna övärlden. Ett dåligt tecken!
EnglishThe unit travels to sites where there are specific redundancy and redeployment issues.
Enheten reser till platser som berörs av särskilda frågor som avser omplacering eller uppsägning av personal.
EnglishIt travels with heavy security and usually with one or more replicas.
Det reser tungt bevakat och med en eller flera replikor.
EnglishI wish the Commission much success as it travels down this road.
Jag önskar kommissionen lycka till på resan längs denna väg.
EnglishIf he travels to Heathrow with BMI and returns with Lufthansa, he now pays EUR 70 in charges.
Om vår resenär reser till Heathrow med BMI och reser tillbaka med Lufthansa tvingas han betala 70 euro i avgift.
EnglishIt also travels to schools to encourage children to go into engineering as a career.
Resurscentret reser också till skolor för att uppmuntra eleverna att satsa på teknik- och ingenjörssektorn i sina yrkesval.
EnglishIt affects everyone who travels on Europe's roads.
Det rör alla som reser på de europeiska vägarna.
EnglishAllow me to give you three examples of strange coordination that I myself have come across in practice during my travels.
Låt mig nämna tre exempel på konstig koordination, som jag stött på i praktiken genom mina rundresor.
EnglishI began to look into this stuff on the Internet, in books and in documentary films, in my travels with my family.
Jag började kolla in de här grejerna på internet, i böcker och i dokumentärfilmer när jag reste med min familj.
EnglishAll the citizens of the European Union have amassed foreign coins from their travels abroad on business or pleasure.
Alla medborgare i Europeiska unionen har ett antal mynt från sina utlandsresor, i affärer eller på fritiden.
EnglishHow can an engine-driver be made to cross a border when he may not understand the language of the country to which he travels?
Hur kan lokförare fås att korsa en gräns när de kanske inte förstår språket i det land dit de åker?
EnglishAnyone who travels to Asian or African countries or to the islands of Oceania will soon appreciate this.
Vem som helst som reser till asiatiska eller afrikanska länder eller till öarna i Oceanien kommer att uppskatta det direkt.
EnglishTo keep your information secure, synced data is encrypted when it travels between your computer and Google’s servers.
För att skydda informationen krypteras synkroniserade data när den överförs mellan datorn och Googles servrar.
EnglishTake a few of these on your solo travels, then.
Ta några av de här på er soloresa då.