"tray" translation into Swedish

EN

"tray" in Swedish

EN tray
volume_up
{noun}

tray (also: barrel, dish, tub, tun)
As it comes out of the grinder, you just have a little tray, and you just take it off in little passes, build it up, slice it vertically.
När det kommer ut ur malen, har man ett litet fat, och man tar bara av det i små delar, bygg upp det, skär det vertikalt.
tray (also: basket, car, hoop, wicker)
volume_up
korg {comm. gen.}
What is in its pending tray on the Roma issue, i.e. actual discrimination issues, harassment issues?
Vad ligger i deras korg för oavslutade ärenden när det gäller frågan om romerna, det vill säga ärenden om diskriminering och trakasserier?
tray (also: cabinet, case, chest, container)
volume_up
låda {comm. gen.}
tray (also: check, disc, man, pawn)
volume_up
bricka {comm. gen.}
tray (also: trough)
The drum rotates fairly slowly, sunken into a tray, where a pulp with magnetic particles is pumped up from below.
Denna roterar förållandevis sakta, nedsänkt i ett tråg där en pulp med magnetiska partiklar pumpas upp.
tray
tray (also: letter tray, paper tray)
volume_up
brevkorg {comm. gen.}

Context sentences for "tray" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the dialog, you can select the paper size and which printer tray is to be used, etc.
Som regel kan du t.ex. välja pappersstorlek och pappersmagasin i skrivarens dialogruta.
EnglishBut you want to print the second page on blank paper from paper tray 2.
Följande sida skall skrivas ut med papper från pappersmagasin 2 där blankt papper ligger.
EnglishSo why is it that until recently, this has been stuck in the Council's in-tray?
Så varför har frågan fram till nyligen legat orörd hos rådet?
EnglishInsert the envelope with the side to be printed facing down in the printer tray.
Kuvertet läggs in med den sida nedåt där texten ska hamna.
EnglishYour seats and tray tables should be locked... and in their full, upright position.
Era säten och bord ska vara uppfällda... de ska stå rätt upp.
EnglishInsert the envelope with the side to be printed facing up in the printer tray.
Kuvertet läggs in med den sida uppåt där texten ska hamna.
EnglishIt left everyone with an in-tray of work for the coming months.
Det utmynnade i en mängd arbetsuppgifter för alla de kommande månaderna.
EnglishThe paper tray selection is necessary if you want to use a different paper format after the second page.
Om papperstypen ska bytas efter första sidan måste du ange vilka fack som ska användas.
EnglishDecide here for the second page of your letter from which printer tray the paper is to be taken.
Här bestämmer du från vilket pappersmagasin papperet ska hämtas för sidan 2 och följande sidor.
EnglishIn that case, you will have to do without the paper tray selection and correctly set the page margins.
I så fall måste du avstå från urvalet av pappersmagasin och ställa in sidmarginalerna rätt.
EnglishInsert the envelope horizontally at the right in the printer tray.
Kuvertet läggs in mot fackets högra sida i liggande riktning.
EnglishInsert the envelope horizontally at the left in the printer tray.
Kuvertet läggs in mot fackets vänstra sida och blir liggande.
EnglishInsert the envelope vertically at the left in the printer tray.
Kuvertet läggs in mot fackets vänstra sida i stående riktning.
EnglishInsert the envelope vertically at the right in the printer tray.
Kuvertet läggs in mot fackets högra sida i stående riktning.
EnglishInsert the envelope centered horizontally in the printer tray.
Kuvertet läggs in i mitten av facket i liggande riktning.
EnglishFurthermore, you are able to select the position where the notes should be printed, the paper tray and the fax driver.
Dessutom väljer du var anteckningar ska skrivas ut, pappersmagasin och faxdrivrutin.
EnglishInsert the envelope centered vertically in the printer tray.
Kuvertet läggs in i mitten av facket i stående riktning.
EnglishThis is where you define for the first page of your letter, which printer tray the paper is to be taken from.
Här bestämmer du från vilket pappersmagasin papperet till den första sidan i brevet ska hämtas.
EnglishOpen the context menu of the icon in the system tray.
Öppna snabbmenyn för ikonen på aktivitetsfältet.
EnglishDefine in this option if the paper tray to be used is the one defined in the printer setup.
Via detta alternativ anger du, för skrivare med flera pappersmagasin, om pappersmagasin ska väljas från skrivarens systeminställningar.