"treachery" translation into Swedish

EN

"treachery" in Swedish

EN treachery
volume_up
{noun}

treachery (also: betrayal, perfidy)
Then you must let the legions know... their treachery... will not go unpunished.
Då måste du låta legionerna förstå... att deras förräderi... inte kan passera ostraffat.
Any dissonant noises are treachery and have to be silenced.
Varje missljud är förräderi och får inte tas på allvar.
Parliament would neither forgive nor forget if we were subjected to a form of institutional treachery at the start of a 15-year process which has to be robust.
Parlamentet skulle vare sig förlåta eller glömma om vi utsattes för en form av institutionellt förräderi vid inledningen av en 15-årsprocess, som måste vara stabil.

Synonyms (English) for "treachery":

treachery

Context sentences for "treachery" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWas it treachery, bad faith, incompetence, negligence or ignorance?
Var det trolöshet, ond tro, inkompetens, försummelse, likgiltighet?
EnglishMy son, Greek treachery has proved that theirs is not a war of honor.
Min son, grekiskt bedrägeri har visat att de saknar ära.
EnglishThat is what is of interest: consensus for its own sake is little short of treachery but an agreement is a contract in everyone's interest.
Det är det som är det intressanta: enhällighet är ett förstadium till svek, avtal är det ord man ger, det är ett kontrakt som intresserar alla.