EN trim
volume_up
{noun}

volume_up
ordning {comm. gen.}
trim (also: casserole, die, fitness, formation)
volume_up
form {comm. gen.}
trim (also: furnishing, set-up, decor, fitment)
volume_up
inredning {comm. gen.}
trim (also: condition, repair, shape, state)
trim
volume_up
trim {comm. gen.}
trim (also: array, attire, costume, dress)
volume_up
dräkt {comm. gen.}
trim (also: clothing, costume, covering, dress)
volume_up
klädsel {comm. gen.}
trim (also: grooming)
volume_up
trimning {comm. gen.}
trim (also: clip, clipping, cutting, haircut)
volume_up
klippning {comm. gen.}
It should be highlighted that fur is often used as trimming in relatively inexpensive garments, which are often imported from Asia.
Det bör betonas att päls ofta används som utsmyckning i relativt billiga kläder som ofta importeras från Asien.
We need clearer labels to indicate where animal products are used to make a garment, in particular, in the case of fur and fur trim.
Vi behöver tydligare märkningar som anger var animaliska produkter används för tillverkning av ett plagg, i synnerhet när det gäller päls och utsmyckning med päls.
trim (also: plastering)
volume_up
putsning {comm. gen.}
trim (also: attire, gear, kit, trimmings)
volume_up
utstyrsel {comm. gen.}
trim (also: shape)
volume_up
fason {comm. gen.}

Context sentences for "trim" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd perhaps it will also be possible to trim administrative expenditure further in future.
Kanske vore det i framtiden också möjligt att spara något mer på förvaltningsutgifterna.
EnglishWe had 142 pages of proposals, and Parliament managed to trim this proposal down to three pages.
Vi fick 142 sidor med förslag, och parlamentet lyckades sedan korta ned detta direktiv till tre sidor.
EnglishMark this check box to trim the screen fonts.
Om du markerar den här rutan jämnas bildskärmsteckensnitten ut.
EnglishTRIM(" hello ") returns hello.
EnglishThe trade buys these cat skins to make collars for trim for parka hoods and ski boot and ski glove linings and all sorts of fashion items.
Näringen köper dessa kattskinn för att göra dekorativa kragar till anorakhuvor, foder till skidpjäxor och skidhandskar och alla typer av modeartiklar.
EnglishWe have had to trim our growth forecasts slightly for this year but we are still predicting growth of 2% - a very respectable performance.
Vi har varit tvungna att justera våra tillväxtprognoser något för i år men vi räknar fortfarande med en tillväxt på 2 procent - ett mycket respektabelt resultat.
EnglishTo cover the cost of this the desire has been expressed to resort to the so-called negative priorities, in other words seeking to trim and wind down current activities.
För finansieringen vill man bland annat använda så kallade negativa prioriteringar, det vill säga att man vill gallra bort och lägga ner nuvarande verksamheter.
EnglishHow can we tell the Commission what initiatives we should like to see if we trim the own-initiative reports down or do not take reports in a direction that improves things?
Men hur ska vi tala om för kommissionen vilka initiativ vi skulle vilja se om vi skär ner på initiativbetänkandena eller inte för betänkandena i en riktning som gör att läget förbättras?