"turnover" translation into Swedish

EN

"turnover" in Swedish

EN turnover
volume_up
{noun}

1. economics

turnover
volume_up
omsättning {comm. gen.}
It is unacceptable to have unequal commodity turnover between the EU and Japan.
Det är oacceptabelt att inte ha en jämlik omsättning av varor mellan EU och Japan.
It is a small step which corresponds to 0.5 % of the cereal sector's turnover.
Det är ett litet steg som motsvarar mindre än 0, 5 procent av spannmålssektorns omsättning.
TV is an important industry, with turnover estimated at EUR 62 billion per annum.
Tv är en viktig industri, med en omsättning som beräknas uppgå till 62 miljarder euro årligen.

2. business

turnover
volume_up
omsättning {comm. gen.}
It is unacceptable to have unequal commodity turnover between the EU and Japan.
Det är oacceptabelt att inte ha en jämlik omsättning av varor mellan EU och Japan.
It is a small step which corresponds to 0.5 % of the cereal sector's turnover.
Det är ett litet steg som motsvarar mindre än 0, 5 procent av spannmålssektorns omsättning.
TV is an important industry, with turnover estimated at EUR 62 billion per annum.
Tv är en viktig industri, med en omsättning som beräknas uppgå till 62 miljarder euro årligen.

Synonyms (English) for "turnover":

turnover

Context sentences for "turnover" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe research has a turnover of over EUR 80 million and covers 69 research subjects.
Forskningen omsätter mer än 800 miljoner kronor och är indelad i 69 forskningsämnen.
EnglishWhere is the turnover which justifies ongoing funding of EUR 90 million per year?
Var är årsomsättningen som rättfärdigar anslag på 90 miljoner euro per år?
EnglishA 20% reduction in economic turnover, and an equally steep increase in unemployment.
Omsättningen minskade med 20 procent och arbetslösheten ökade lika kraftigt.
EnglishIn excess of 55% of turnover in the European Community is generated by these enterprises.
Mer än 55 procent av omsättningen i Europeiska gemenskapen faller på dessa företag.
EnglishIn excess of 55 % of turnover in the European Community is generated by these enterprises.
Mer än 55 procent av omsättningen i Europeiska gemenskapen faller på dessa företag.
EnglishThese employ 66 per cent of workers and generate 55 per cent of turnover.
Dessa sysselsätter 66 procent av de anställda och genererar 55 procent av omsättningen.
EnglishFor Luxembourg, international traffic represents 70% of its turnover.
För Luxemburg utgör den internationella trafiken 70 procent av omsättningen.
EnglishThis particularly affects the small ports, with only a few hundred thousand euros in turnover.
I denna takt kommer vi aldrig att bli konkurrenskraftiga internationellt sett.
EnglishYou have created three sheets for the turnover of the last three years.
Du har planerat tre tabeller för omsättningen under de senaste tre åren.
EnglishIn Italy, in particular, growth in turnover in consumer credit agreements has been exponential.
Framför allt i Italien har omsättningen för konsumentkreditavtal ökat exponentiellt.
EnglishTeacher turnover is eight times higher than the U.S. national average.
Läraromsättningen är åtta gånger högre än det amerikanska genomsnittet.
EnglishIf we want to increase turnover, we need a market - we need customers.
Om vi vill öka omsättningen behöver vi marknaden. Marknaden betyder att vi behöver köpare.
EnglishLuleå University of Technology has an annual turnover of EUR 160 million.
Luleå tekniska universitet omsätter 1,5 miljarder kronor per år.
EnglishYour report, Mr Della Vedova, proposes a ‘2+’ rule combined with new turnover thresholds.
Herr Della Vedova! Ert betänkande föreslår en ”2+”-regel tillsammans med nya omsättningströsklar.
EnglishTurnover for payment cards alone exceeds $US 2 000 billion a year throughout the world.
Bara de penningflöden som genereras av betalkorten överstiger två miljarder dollar per år i världen.
EnglishThe European pharmaceutical sector realises a total annual turnover of more than EUR 170 billion.
I Europa omsätter läkemedelsindustrin årligen över 170 miljarder euro.
EnglishThe annual turnover is approximately SEK 1.5 billion, of which research accounts for SEK 800 million.
Omsättningen är 1,5 miljarder kronor per år, varav forskningen står för 800 miljoner kronor.
EnglishIf you measure it by growth of turnover in profits, criminals have had a very good time indeed.
Om man mäter den i form av vinstökning så har det sannerligen varit goda tider för brottslingarna.
EnglishLinköping University has 3,900 employees, 27,300 students and a turnover of 3,3 billion SEK.
Linköpings universitet har 3 900 anställda, 27 300 studenter och en omslutning på 3,3 miljarder kronor.
EnglishOnly eight per cent of SMEs make 15 per cent of their turnover in the European markets.
Endast 8 procent av de små och medelstora företagen gör 15 procent av sin vinst på den europeiska marknaden.