"understand" translation into Swedish

EN

"understand" in Swedish

EN understand
volume_up
{adverb}

understand (also: find out)

Synonyms (English) for "understand":

understand

Context sentences for "understand" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.
Men jag anser att vi måste förstå och komma ihåg varför vi har ett interimsavtal.
EnglishI fail to understand this, and with respect find it a discourtesy to colleagues.
Jag förstår det inte och anser det med all respekt vara ohövligt mot ledamöterna.
EnglishSavers deserve transparent information, which is easy to understand and available.
Spararna förtjänar tydlig information som är lätt att förstå och lättillgänglig.
EnglishThe second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
En annan sak som vi måste ha klart för oss är den situation som vi befinner oss i.
EnglishSecondly, we need to understand how important culture is for those who produce it.
För det andra måste vi förstå hur viktig kulturen är för dem som producerar den.
EnglishIt appears that this has helped us to understand better the dangers that we face.
Det tycks som om detta har hjälpt oss att bättre förstå de faror vi står inför.
EnglishMr President, I did not understand what was to happen with Mrs Sörensen' s report.
Herr talman! Jag uppfattade inte vad som skulle ske med betänkandet av Sörensen.
EnglishNo, I can understand that, but one might at least support one' s own proposals.
Nej, jag kan förstå det, men man kunde väl åtminstone stödja sina egna förslag.
EnglishWe do not understand what Frontex did this summer to prevent people from dying.
Vi förstår inte vad Frontex gjorde i somras för att hindra människor från att dö.
EnglishYou raised some legal objections to this, which I understand, and which I accept.
Ni har framfört juridiska invändningar som jag förstår och jag böjer mig för dem.
EnglishThe Commission was simply making a point on Amendment No 2, as I understand it.
Kommissionen klargjorde bara sin mening om ändringsförslag 2, såvitt jag förstod.
EnglishIt is very important that citizens understand the differences between procedures.
Det är mycket viktigt att medborgarna förstår skillnaden mellan dessa förfaranden.
EnglishI would like to take this opportunity to say that horses can understand humans.
Jag skulle vilja ta tillfället i akt att säga att hästar kan förstå människor.
EnglishWe understand those farmers who have already invested money in modernising cages.
Vi förstår de uppfödare som redan investerat pengar i att modernisera burarna.
EnglishThis is important support and we understand that the adaptation can take time.
Det är ett viktigt stöd och vi har förståelse för att omställningen kan ta tid.
EnglishNone of you, it appears, seems to understand the concept of international money.
Det verkar inte som att någon av er förstår konceptet med en internationell valuta.
EnglishI can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
Jag kan helt och hållet förstå att ni inte ville komma hit med en negativ rapport.
EnglishI did understand what I was voting for on this issue, and I clearly voted against.
Jag förstod vad jag röstade för i den här frågan och jag röstade helt klart emot.
EnglishWe understand that it concerns point 47 in our new interinstitutional agreement.
Vi har förstått att detta rör punkt 47 i vårt nya interinstitutionella avtal.
EnglishI understand that a new edition of the Rules of Procedure is to be published soon.
Jag har förstått att den nya versionen av arbetsordningen snart ska publiceras.