"unethical" translation into Swedish

EN

"unethical" in Swedish

EN unethical
volume_up
{adjective}

unethical (also: bad, immoral, lewd)
Det är en oetisk, omoralisk obalans.
Just as it is time we condemned the unethical alliances the Socialists make with Communist parties.
Precis som det är dags att stigmatisera de omoraliska allianserna mellan socialisterna och de kommunistiska partierna.
Allt annat är omoraliskt.

Synonyms (English) for "ethical":

ethical

Context sentences for "unethical" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is also unethical to buy the easiest efforts in third countries.
Det är också oetiskt att köpa lindrigast möjliga ansträngning från tredjeländer.
EnglishLet me say that I have been shocked by the scale of unethical behaviour that we have seen.
Jag måste säga att jag chockerades av hur omfattande det oetiska beteende som vi bevittnade var.
EnglishHence this proposal is unethical and inappropriate and is an undesirable method of treating chicken.
Då är detta förslag oetiskt och olämpligt och en oönskad metod att behandla kyckling på.
EnglishMr President, the death penalty is unethical because it is wrong to take someone else' s life.
Herr talman! Dödsstraffet är oetiskt eftersom människor inte får beröva andra människor livet.
EnglishIt is an abhorrent and unethical practice which is totally irresponsible from a scientific point of view.
Det är motbjudande och oetiskt och fullständigt oansvarigt från vetenskaplig synpunkt.
EnglishWhat is happening is unethical and we have to take action against it.
Det som händer är oetiskt och vi måste vidta motåtgärder.
EnglishEveryone is touchingly unanimous in their opinion that cloning for purposes of reproduction is unethical.
Alla är rörande eniga om att kloning i fortplantningssyfte är oetiskt.
EnglishIt can be expensive, not feasible, unethical, or, frankly, just not possible to do such a thing.
Det kan vara dyrt, [mycket svårt], oetiskt, eller, helt enkelt, bara omöjligt att göra en sådan sak.
EnglishAny commercial utilisation of organs is simply unethical and contrary to basic human values.
Allt kommersiellt användande av organ är helt enkelt oetiskt och strider mot grundläggande mänskliga värderingar.
EnglishQuite apart from the fact that this should be considered unethical, it can also present risks to public health.
Bortsett från att detta bör betraktas som oetiskt kan det också medföra risker för folkhälsan.
EnglishIt is the managers who are responsible for the unethical, or incorrect, management of vast amounts of money.
Det är förvaltarna som bär ansvaret för den oetiska, eller felaktiga, förvaltningen av enorma belopp.
EnglishWe believe that the system is unethical in the way that it is designed and we have therefore chosen to remain outside it.
Vi anser att systemet är omoraliskt utformat och har därför valt att ställa oss utanför det.
EnglishLast week a key committee in the Irish Parliament also voted to reject this unethical research.
Vid en omröstning i förra veckan förkastade också ett nyckelutskott i det irländska parlamentet denna oetiska forskning.
EnglishJust as it is time we condemned the unethical alliances the Socialists make with Communist parties.
Precis som det är dags att stigmatisera de omoraliska allianserna mellan socialisterna och de kommunistiska partierna.
EnglishI personally believe that experiments in the area of human embryo transfers are unethical and irresponsible.
Jag tror personligen att experiment som innefattar överföringar av mänskliga embryon är oetiska och oansvariga.
EnglishUsing cells from embryos is unethical, whereas such considerations are irrelevant when adult stem cells are used.
Att ta celler från embryon är oetiskt, medan sådana överväganden inte är relevanta när vuxna stamceller används.
EnglishThey knew that their hospitals were the right place for patients, and they knew it was very unethical to run any kind of trial or experiment.
Och de visste att det var väldigt oetiskt att göra något slags försök eller experiment.
EnglishLast week a key committee in the Irish Parliament also voted to reject this unethical research.
Tánaiste Mary Harney och den irländska regeringen har inget mandat för att godkänna denna finansiering för de irländska medborgarnas räkning.
EnglishThese procedures are unethical and barbaric.
Dessa försök är oetiska och barbariska.
EnglishUnethical research is totally unnecessary...