"universal language" translation into Swedish

EN

"universal language" in Swedish

EN universal language
volume_up
{noun}

universal language (also: general language)

Similar translations for "universal language" in Swedish

universal adjective
language noun

Context sentences for "universal language" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would be dangerous for both Europe, and for language itself, to be limited to only one universal language.
En begränsning till endast ett universalspråk skulle vara en fara både för Europa och för själva språket.
EnglishI would argue that for universal access to mobility we need to have universal access to language teaching and learning.
Jag skulle vilja påstå att det för allmän tillgång till rörlighet krävs allmän tillgång till språkinlärning och språkundervisning.
EnglishThis is particularly the case because English is used as a universal technical language in some sectors, such as IT and medicine.
Detta är särskilt fallet eftersom engelska används som ett universellt tekniskt språk i vissa branscher, till exempel IT- och läkemedelsbranschen.
EnglishSo listen to two mothers speaking motherese -- the universal language we use when we talk to kids -- first in English and then in Japanese.
Lyssna på två mödrar som pratar mammiska -- det universella språk vi använder när vi talar till barn -- först på engelska, sedan på japanska.
EnglishIn this regard, I would like to reiterate the need to bring into this debate the concept of a European language of universal communication.
I detta avseende vill jag upprepa behovet av att föra in idén om ett språk i Europeiska unionens kommunikation med resten av världen i denna debatt.
EnglishI also believe that if a European Union language is to be considered the most appropriate as a working language, its universal dimension should not be forgotten.
Jag tror också att om något av språken i Europeiska unionen verkar lämpligare som arbetsspråk får man inte glömma dess universella dimension.
EnglishAttached to the facial bones that define our face's structure are the muscles that deliver our facial expression, our universal language of expression, our social-signaling system.
Fäst vid ansiktsbenen, som definierar vår ansiktsstruktur, sitter musklerna som ger oss vårt ansiktsuttryck, vårt universella uttrycksspråk, vårt sociala signalsystem.