"to untangle" translation into Swedish

EN

"to untangle" in Swedish

SV

EN to untangle
volume_up
[untangled|untangled] {verb}

The British presidency acted swiftly to untangle the knots caused by the European Court of Justice ruling which it sought, together with other Member States.
Det brittiska ordförandeskapet agerade snabbt för att reda ut de knutar som orsakades av EG-domstolens rättskipning, som det sökte tillsammans med andra medlemsstater.