"unwise" translation into Swedish

EN

"unwise" in Swedish

SV
SV

EN unwise
volume_up
{adjective}

unwise (also: ill-advised, inadvisable)
volume_up
oklok {adj.}
It is a result of unwise policies on both sides of the Atlantic.
Det är ett resultat av oklok politik på båda sidor Atlanten.
Detta är en oklok politik.
Sanctions as originally proposed were unwise and would not have worked.
De sanktioner som ursprungligen föreslogs var okloka, och de skulle inte ha fungerat.

Synonyms (English) for "unwise":

unwise
wise

Context sentences for "unwise" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSanctions as originally proposed were unwise and would not have worked.
De sanktioner som ursprungligen föreslogs var okloka, och de skulle inte ha fungerat.
EnglishPlease ensure, Mr President, that this unwise decision is reversed.
Vill talmannen vara så vänlig att se till att detta okloka beslut återkallas.
EnglishSurely this is unwise, as has been mentioned by many colleagues already.
Detta är verkligen inte förståndigt, som många kolleger redan har nämnt.
EnglishLending more money to the Greeks and demanding they implement more cuts is unwise.
Det är dåraktigt att låna ut mer pengar till grekerna och kräva att de gör fler nedskärningar.
EnglishI imagine anything less than 150 grammes would be extremely unwise in these circumstances.
Jag kan tänka mig att allt under 150 gram skulle vara oerhört oförnuftigt under dessa förhållanden.
EnglishIt would be both unwise and foolish for the Council to attempt to do so.
Det skulle från rådets sida vara både oförsiktigt och dumt.
EnglishThese unwise words evidently caused North Korea to believe they were on George Bush's hit list.
Dessa obetänksamma ord fick bevisligen Nordkorea att tro att de fanns på presidentens åtgärdslista.
EnglishThat would be unwise: nobody, especially the robber and rapist, may be antagonised or demonised.
Det vore oförståndigt: ingen, särskilt rånaren och våldtäktsmannen, får bekämpas eller demoniseras.
EnglishAn offensive that was illogical and unwise led to the total defeat of Saakashvili's army of clowns.
En offensiv som var ologisk och oförnuftig resulterade i en total förlust för Saakashvilis pajasarmé.
EnglishThere are no doubts about the actual individual, who is to be commended; but her appointment is really quite unwise.
Kommissionen har tur om den når fram till den här mandatperiodens slut.
EnglishThe use of antibiotics is very unwise in any foods because of the danger of microbial resistance and allergenic reactions.
Den måste använda de extra ämnen som behövs för att uppfylla konsumenternas önskemål.
EnglishI think that it would do credit to him if he refrained from making such unwise comments in the future.
Jag tror att det skulle hedra Poettering att avhålla sig från denna typ av olämpligt uttalande i framtiden.
EnglishIt is incredibly unwise of the EU's old core states to coerce the rest of us without asking our citizens.
Det är oerhört obetänksamt av EU:s gamla kärnstater att tvinga resten av oss utan att fråga våra medborgare.
EnglishIn my opinion, it is unwise to attempt the absolute containment of nuclear waste in permanent repositories.
Enligt min mening är det obetänksamt att försöka förvara radioaktivt avfall på permanenta förvaringsplatser.
EnglishEven then it would be unwise to expect miracles.
Inte heller då vore det klokt att förvänta sig mirakel.
EnglishIt is unwise to keep resorting to the second pillar to solve all our difficulties.
Ett marknadsproblem bör lösas med marknadsverktyg och vi kan inte upprepade gånger ta till den andra pelaren för att lösa alla problem.
EnglishThose consumers who were unwise enough to invest in Icesave also have a right to some compensation for their losses.
De konsumenter som var okloka nog att investera i Icesave har också en rätt att få förlusterna lindrade.
EnglishThis seems a rather unwise decision, also in terms of the attempt to make it a world day.
Detta förefaller vara ett tämligen obetänksamt beslut, även när det gäller viljan att göra detta datum till en internationell årsdag.
EnglishIt must be said that it would be most unwise for them to set foot outside their own countries in the coming years.
Det kommer inte att vara lämpligt för dem att åka utanför sina länder under kommande år, skulle man kunna säga.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Chechen terrorists were most unwise in deciding to attack the theatre in Moscow.
Herr talman, kära kolleger! Det var en mycket dålig idé av de tjetjenska terroristerna att attackera teatern i Moskva.