"vacillating" translation into Swedish

EN

"vacillating" in Swedish

SV

EN vacillating
volume_up
{adjective}

vacillating
volume_up
velig {adj.} (")

Synonyms (English) for "vacillating":

vacillating

Context sentences for "vacillating" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs Europe stands on the brink of a highly successful age, its citizens are vacillating.
När Europa nu står på tröskeln till en mycket framgångsrik tid står medborgarna villrådiga.
EnglishThe reports demonstrates how measures were enforced half-heartedly and it highlights the sheer incompetence of Douglas Hogg's vacillating administration.
Rapporten visar hur åtgärder genomdrevs på ett halvhjärtat sätt och belyser ren inkompetens när det gäller Douglas Hoggs vankelmodiga förvaltning.
EnglishIt is surprising that the Council, at a time when so many fundamental rights abound, is vacillating on this issue and dares to attack one of European citizens ' basic guarantees.
Det är förvånande hur rådet, i tider av så många grundläggande rättigheter, förvandlas i denna fråga och tillåter sig att kränka en grundläggande medborgerlig rättighet.