"vacuous" translation into Swedish

EN

"vacuous" in Swedish

EN vacuous
volume_up
{adjective}

vacuous (also: bare, barren, blank, empty)
volume_up
tom {adj.}
vacuous (also: blank, deadpan, glassy, impassive)
vacuous (also: futile)
vacuous (also: barren, jejune, lifeless, vapid)
The assertion that the Bosphorus divides two parts of the world and that the EU must stop there is both inane and vacuous.
Påståendet att Bosporen skiljer två världsdelar åt och att EU måste göra halt vid detta sund, är både idélöst och andefattigt.

Synonyms (English) for "vacuous":

vacuous

Context sentences for "vacuous" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Prodi, vacuous statements are being attributed to Mussolini.
Det finns ett lakoniskt påstående som brukar tillskrivas Mussolini.
EnglishLet us get down to business and stop making vacuous speeches as was the case in the first part of the debate.
Låt oss börja jobba och sluta hålla innehållslösa tal som under första delen av debatten.
EnglishThe assertion that the Bosphorus divides two parts of the world and that the EU must stop there is both inane and vacuous.
Påståendet att Bosporen skiljer två världsdelar åt och att EU måste göra halt vid detta sund, är både idélöst och andefattigt.
EnglishRather than the somewhat vacuous exchanges of the past, there must be a real effort now at constructive dialogue.
I stället för gårdagens något innehållslösa överläggningar så måste det nu till en verklig ansträngning att föra en konstruktiv dialog.
EnglishAs Monica Frassoni said, there is a bit of 'blah blah '; there are some slightly vacuous passages, but there are also some incredibly important procedural advances.
Jag vill betona två aspekter där jag tror vi att måste räkna med en uppföljning så snart som möjligt.
EnglishEven US President Bush, despite his many vacuous remarks before the UN Assembly, has one point in his favour.
Till och med USA:s president George Bush har, trots sina många intetsägande kommentarer inför FN:s generalförsamling, gjort något som talar till hans fördel.
EnglishThe risk would be to alienate public opinion in these countries against the Union and that would risk us being seen as vacuous and vacillators.
Risken är att man fjärmar den allmänna opinionen i dessa länder från unionen, och risken finns att vi utmålas som enfaldiga och vacklande.
EnglishIn order to help you, however, we need to know what it is you expect and want, because in this House, vague, vacuous and empty ideas get very short shrift.
Men för att kunna hjälpa er måste vi veta vad det är ni förväntar er och vill, eftersom vi inte har något till övers för vaga, innehållslösa och tomma idéer här i parlamentet.
EnglishAs Monica Frassoni said, there is a bit of 'blah blah'; there are some slightly vacuous passages, but there are also some incredibly important procedural advances.
Som Monica Frassoni sade finns det lite struntprat; det finns några lätt innehållslösa avsnitt, men det finns också några otroligt viktiga förfarandemässiga förbättringar.