"valentine" translation into Swedish

EN

"valentine" in Swedish

EN valentine
volume_up
{noun}

valentine
volume_up
valentin {comm. gen.}
St Valentine himself is reputed to have been a sufferer from epilepsy.
Det sägs att S:t Valentin själv led av epilepsi.
Mr President, today is not just St Valentine's Day, but also European Epilepsy Day, as St Valentine was reputed to have epilepsy.
I dag är det inte bara alla hjärtans dag, utan även Europeiska epilepsidagen eftersom det sägs att Sankt Valentin hade epilepsi.
valentine (also: mistress, dear)
volume_up
käraste {comm. gen.}

Context sentences for "valentine" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English14 February is Valentine's Day - a day for sharing messages between lovers.
Den 14 februari är Alla hjärtans dag, en dag för att dela meddelanden beundrare emellan.
EnglishInterpol agent Jack Valentine couldn't be bought, at Ieast not with money.
Agent Jack Valentine kunde inte köpas...... åtminstone inte med pengar.
EnglishMr President, last night I had a dream, probably induced by the fact that it was Valentine's Day yesterday.
Herr talman! I natt hade jag en dröm som delvis berodde på Valentindagen i går.
EnglishValentine wasn't the only one trying to put me out of business.
Valentine var inte den ende som försökte stoppa mina affärer.
EnglishMadam President, 14 February, St Valentine's Day, will mark the first ever European Epilepsy Day.
(EN) Fru talman! Den 14 februari, Alla hjärtans dag, är också den första Europeiska epilepsidagen någonsin.
EnglishI was as guilty as sin, but Valentine couldn't prove it.
Jag var skyldig som få men det kunde inte Valentine bevisa.
EnglishIt is just before St Valentine's Day, and Mr Barroso is being told: 'I love you, but I do not love you.
Det är snart Alla hjärtans dag, och José Manuel Barroso får höra: ”Jag älskar er, men jag älskar er inte.
EnglishDoubtless, they were all occupied by lovers celebrating Valentine's Day.
Jag hade fortfarande inte förberett röstförklaringen till Plooij-van Gorsels betänkande.
EnglishValentine’s Day, but there is not much evidence of love between the Member States of the old and new Union.
I dag är det alla hjärtans dag, men det finns inte mycket som tyder på kärlek mellan de gamla och de nya medlemsstaterna.
EnglishMr President, as it is now after midnight, I say to you, Mr President and to you, Commissioner, happy Valentine's day!
Herr talman! Eftersom det nu är efter midnatt önskar jag er, herr talman, och er, fru kommissionär, en god Alla hjärtans dag!
EnglishAnd on this Valentine's Day, this seems a nice, unanimous position for the Council, the Commission and Parliament to hold.
Och på denna Alla hjärtans dag tycker jag det är en fin, enhällig ståndpunkt för rådet, kommissionen och parlamentet tillsammans.
English  Love Market on Valentine's Day
Kärleksmarknaden på Alla hjärtans dag
EnglishAnd on this Valentine' s Day, this seems a nice, unanimous position for the Council, the Commission and Parliament to hold.
Och på denna Alla hjärtans dag tycker jag det är en fin, enhällig ståndpunkt för rådet, kommissionen och parlamentet tillsammans.
EnglishValentine’ s Day, but there is not much evidence of love between the Member States of the old and new Union.
Detta var otvetydigt grunden för fler övertygande åtgärder och för att knyta ihop lösa ändar vid förhandlingarna under de senaste veckorna.
EnglishMr President, Mr Barroso, Mr Bartenstein, we could have marked St Valentine's Day by debating a more romantic subject than the Bolkestein directive.
De som stöder kompromissen överskattar också kraftigt effekten av de sociala garantier de påstår sig ha fört in i direktivförslaget.
EnglishI could not imagine a nicer Valentine's present for women in Turkey than the adoption, tomorrow, of the report on women's rights.
Jag kan inte föreställa mig en bättre Alla hjärtans dag-present till Turkiets kvinnor än att vi under morgondagen antar betänkandet om kvinnors rättigheter.
EnglishWe must bear in mind those young people who on St Valentine’s Day distributed light-blue ribbons with gold stars on the streets of cities in Belarus.
Vi måste komma ihåg de unga människor som på Alla hjärtans dag delade ut ljusblå band med guldstjärnor på gatorna i Vitrysslands städer.
EnglishHey, Valentine.
English(FR) Mr President, today, 14 February, St Valentine's Day, I would like to point out that one in five women in Europe is the victim of domestic violence.
(FR) Herr talman! I dag, på alla hjärtans dag den 14 februari, vill jag påpeka att en av fem kvinnor i Europa utsätts för våld i hemmet.
English. - (NL) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, in two days' time, it will be Valentine's Day, day of love and affection.
föredragande. - (NL) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Om två dagar är det Alla hjärtans dag, en kärlekens och tillgivenhetens dag.