"varnish" translation into Swedish

EN

"varnish" in Swedish

EN

varnish {noun}

volume_up
varnish (also: lacquer, veneer)
varnish (also: lacquering)

Synonyms (English) for "varnish":

varnish
English

Context sentences for "varnish" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe veneer of social varnish is really far too thin to offer genuine protection.
Den sociala fernissan är verkligen alltför tunn för att kunna ge ett riktigt skydd.
EnglishThe purpose of the directive must be to employ practicable measures in order, in the medium term, to reduce the proportion of paint and varnish solvents in emissions Europe-wide.
Direktivets syfte måste vara att tillämpa praktiskt genomförbara åtgärder för att på medellång sikt minska andelen lösningsmedel för färg och lacker i utsläppen i EU.