"vertical direction" translation into Swedish

EN

"vertical direction" in Swedish

EN vertical direction
volume_up
{noun}

vertical direction
volume_up
lodlinje {comm. gen.}

Similar translations for "vertical direction" in Swedish

vertical adjective
direction noun

Context sentences for "vertical direction" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf the stack of coins should increase from the bottom up, enter a negative value in the (vertical) y-direction.
Om myntstapeln skall växa nerifrån och upp, så måste du ange en negativ förskjutning i Y-riktningen.
EnglishHere you can define the vertical direction of the text.
Här kan du definiera den vertikala textriktningen.
EnglishYou can modify the cell content in horizontal and vertical direction and set the spacing to the grid lines.
Du kan ändra cellinnehållet i horisontell och vertikal riktning och ställa in avståndet till gitterlinjerna.
EnglishHere you can align the cell contents in a vertical direction.
Här kan du justera cellinnehåll vertikalt.
EnglishIf you select this in a vertical direction, then you can set a fixed distance not only at the top, bottom, center, but also " from below ".
Om Du väljer detta i lodrät riktning, kan Du förutom Överst, Nederst och Mitten även ställa in " Nedifrån " med ett fast avstånd.
EnglishIf the range A1:B1 is referenced and a new row is inserted under row 1, the reference is not expanded, since there is only a single cell in the vertical direction.
Om Du refererar till området A1:B1 och infogar en ny rad under rad 1, utökas referensen inte eftersom det bara finns en enda cell i den lodräta riktningen.