EN visit
volume_up
{noun}

1. general

visit (also: calling, company, visitation)
For this reason, your visit is more than simply a visit to the European Parliament.
Därför är ert besök mer än bara ett besök i Europaparlamentet.
This is not President Saakashvili's first visit to the European Parliament.
Detta är inte president Micheil Saakasjvilis första besök i Europaparlamentet.
This was a visit coordinated by the office of the European Commission in Khartoum.
Detta besök samordnades av Europeiska kommissionens kontor i Khartoum.
volume_up
vistelse {comm. gen.}
I wish the South African delegation every success and a pleasant stay during their visit to Strasbourg.
Jag hoppas att den sydafrikanska delegationen får en framgångsrik och behaglig vistelse i Strasbourg.
(FR) Mr President, I would simply like to add that I have just returned from a four-day visit to Poland.
Jag vill tillägga att jag just har kommit tillbaka från en fyra dagars vistelse i Polen.
Mr President, please allow me to express our pleasure at this visit and at our increasing cooperation with the Republic of Korea, and we wish you a happy stay in Brussels.
Vi önskar er en trevlig vistelse i Bryssel.
visit
volume_up
visit {comm. gen.}
BLANKETT FÖR INTRESSEANMÄLAN - Preparatory Visit
BLANKETT FÖR INTRESSEANMÄLAN - Monitoring Visit
Monitoring visits are based on existing contacts within a current exchange agreement.
Monitoring Visit baseras på redan existerande kontakter inom ett befintligt avtal.
visit (also: date, hit, match, rendezvous)
volume_up
träff {comm. gen.}

2. medicine

visit

3. American English

visit (also: chat, chinwag, causerie)
volume_up
pratstund {comm. gen.}

Synonyms (English) for "visit":

visit

Synonyms (Swedish) for "visit":

visit

Context sentences for "visit" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe delegation from our Parliament is due to visit Russia in a few days' time.
Delegationen från parlamentet kommer att resa till Ryssland inom ett par dagar.
EnglishBecause of this visit I can say that the report is not at all purely theoretical.
På grund av det besöket kan jag säga att betänkandet inte alls är rent teoretiskt.
EnglishI can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
Jag kommer ihåg när den då nyvalde presidenten Albert Zafys besökte oss 1993.
EnglishIt is not clear yet what the specific results will be following this visit.
Det står inte klart ännu vilka exakta resultat som besöket kommer att leda till.
EnglishThis was illustrated by Mr Nielson' s visit to East and West Timor a few weeks ago.
Det uttrycktes också av min kollega Nielson i Östtimor för några veckor sedan.
EnglishWe are complacent and do not visit those countries to see what is happening.
Vi är självbelåtna och besöker inte de länderna, så att vi kan se vad som händer.
EnglishPlease allow 24 hours since your last login attempt then visit the page again.
Låt det gå ett dygn efter ditt senaste inloggningsförsök och öppna sedan sidan igen.
English   Mr President, ladies and gentlemen, I also took part in the visit to Iran.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Jag deltog också vid besöket i Iran.
EnglishSo I really feel very sorry that this delegation visit could not take place.
Så jag är verkligen ledsen över att delegationsbesöket inte kunde genomföras.
EnglishFor additional information regarding this change, please visit Apple Support.
Om du vill ha mer information om den här ändringen besöker du Apple Support.
EnglishThat was the reason for Commissioner Potočnik's visit to the country in November.
Det var skälet till att kommissionsledamot Janez Potočnik besökte Sydafrika i november.
EnglishThis meeting is to include a state visit by the Pope.
Mötet är en bra företeelse och innefattar den här gången ett statsbesök av påven.
EnglishYou can also visit the W3C page on HTTP status codes for more information.
Du kan också öppna sidan W3C och läsa om HTTP-statuskoder om du vill veta mer.
EnglishThese questions dovetail in particular with my working visit to Kurdistan.
Dessa frågor har många beröringspunkter, särskilt med mitt arbetsbesök i Kurdistan.
EnglishThe President of the Commission is scheduled to visit Morocco and Algeria in November.
Kommissionens ordförande har planerat en resa till Marocko och Algeriet i november.
EnglishJust visit the 'Create contacts' section of the General tab in your Settings.
Öppna bara avsnittet Skapa kontakter på fliken Allmänt i inställningarna.
EnglishAre you thinking of coming to Ireland, for study, work or just to visit?
Funderar du på att åka till Irland för att studera, arbeta, eller bara som turist?
EnglishA similar inspection visit took place in the Sellafield area in December 1993.
Ett liknande kontrollbesök gjordes i Sellafield-området i december 1993.
EnglishThe dialogue resumed on 1 and 2 December 2001 with the visit of the troika to Havana.
Denna dialog återupptogs den 1-2 december 2001 när trojkan besökte Havanna.
EnglishI can tell you that tomorrow, we are going to our first country visit on this topic.
Jag kan berätta att vi i morgon ska genomföra vårt första landsbesök i det här ärendet.