EN walk
volume_up
{noun}

1. general

walk (also: alley, course, duct, gait)
volume_up
gång {comm. gen.}
It will pick up the bill for restoring the site and operators will walk away once more.
Allmänheten kommer att få betala för saneringarna och verksamhetsutövarna kommer än en gång att komma undan.
För det första, samarbeta nästa gång.
För gång har en verklig kraft.
walk (also: saunter, stroll, turn)
volume_up
promenad {comm. gen.}
Instead they're talking about their next nature walk, exchanging recipes, and yes, they pray.
Istället samtalar de om nästa promenad i naturen, utbyter recept, och ja, de ber.
Because the simple way to do that is you go for a walk.
För den enkla vägen att göra det är att du tar en promenad.
I said, " Would you like to go for a walk or something? "
Jag sa, " Vill du gå på en promenad eller nåt? "
walk
volume_up
område {n} [fig.]
I was doing some acting... walking on the railing of the gorilla exhibit.
Jag skådespelade lite och gick på räcket till gorillornas område.
We are extremely careful to ensure that we do not walk into uncertain territory, precisely because of the sensitivity of this subject.
Vi är oerhört försiktiga att se till så att vi inte träder in på ett osäkert område, just på grund av denna frågas känslighet.
Jag går bara mitt område.
walk (also: box, case, department, line)
walk (also: avenue)
volume_up
allé {comm. gen.}
walk
volume_up
gångväg {comm. gen.}
walk (also: hike, tramp, backpacking)
volume_up
fotvandring {comm. gen.}
walk
volume_up
promenadväg {comm. gen.}

2. sports

walk
volume_up
gångtävling {comm. gen.}

3. equestrianism: "type of horse gait"

walk

Context sentences for "walk" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishScotland, which is hugely interested in that, at the moment has a walk-on role.
Skottland, som har ett enormt intresse i detta, har för närvarande en biroll.
EnglishBut if I walk shoulder-to-shoulder, even touching shoulders, it's no problem.
Men om vi går axel mot axel, och våra axlar rör vid varandra, så är det okej.
EnglishOur citizens walk around with more than 1 100 tonnes of mercury in their mouths.
Våra medborgare går omkring med mer än 1 100 ton kvicksilver i munnen.
EnglishThey were together while doing the tawaf, the circular walk around the Kaaba.
De var tillsammans när de utförde tawaf; det vill säga medan de cirkulerade kring Kaba.
EnglishI should like to encourage that country to walk that road with determination.
Jag vill uppmuntra landet att beslutsamt fortsätta på den inslagna vägen.
EnglishIt is time for the Council not just to talk the talk, but to walk the walk.
Det är dags att rådet gör vad som behövs och inte bara talar om vad som behöver göras.
EnglishHowever, we cannot walk away from the facts; we will have to incorporate them.
Men då för vi inte vika undan för fakta, utan vi måste ta dem till oss.
EnglishThis entails reception and a document entitling them to walk around freely.
Det betyder hjälpinsatser och ett dokument som ger dem rätten att kunna röra sig fritt.
EnglishWalking, it's funny, when you walk, you walk side-by-side in the same common direction.
Det är roligt, för när man går, så går man sida vid sida i samma gemensamma riktning.
EnglishThe victims are the real prisoners of terrorism; the perpetrators all too often walk free.
Offren är terrorismens verkliga fångar, gärningsmännen går alltför ofta fria.
EnglishThere are those that talk the talk and there are those that walk the walk.
Det finns de som bara pratar och sedan finns det de som också gör något.
EnglishHowever, today, almost 10 years since the summit, it is a long way from walking the walk.
I dag, nästan tio år efter toppmötet, är det dock långt kvar till handling.
EnglishSuddenly I walk through the corridors ... ... In a school on the other side of Europe.
Plötsligt går jag genom korridorerna… …i en skola på andra sidan Europa.
EnglishI am extremely concerned that we must learn to walk before we can run, as the saying goes.
Jag är mycket angelägen om, att vi kan krypa förrän vi går, som man säger i Danmark.
EnglishWe cannot just 'talk the talk' on climate change; we have to 'walk the walk' on climate change.
Vi kan inte bara prata om klimatförändringen. Vi måste ta itu med den i praktiken.
EnglishAnd as you walk around with this remarkable pair of shoes and someone says, "What are those?"
När du går omkring i dessa anmärkningsvärda skor, och någon säger, "Vad är det där?"
EnglishAnd we walk out, and we look at each other, and we say, "How did you do?"
Vi går därifrån, tittar på varandra och frågar "Hur gick det för dig?"
EnglishWhilst respecting the convictions of others, we must walk into the future in a peaceful manner.
Vi måste, med respekt för andras övertygelser, möta framtiden på ett fredligt sätt.
EnglishHowever, to achieve this, the EU must not just talk the talk: we need to walk the walk.
Men för att uppnå detta räcker det inte med vackra ord: EU måste också omsätta dem i handling.
English. ~~~ I say, "How would you walk?
Om bara vi kunde öka den siffran till fyra procent skulle våra problem försvinna.