"wealth" translation into Swedish

EN

"wealth" in Swedish

EN wealth
volume_up
{noun}

volume_up
rikedom {comm. gen.}
This is a multilingual wealth, a multicultural wealth.
Det är en flerspråkig rikedom, och en mångkulturell rikedom.
Where there is no such wealth, there are no such massive problems.
Där det inte finns någon sådan rikedom finns det inte heller så enorma problem.
The European project is characterised by respect for diversity and cultural wealth.
Det europeiska projektet kännetecknas av respekt för mångfald och kulturell rikedom.
wealth (also: pile, property)
volume_up
förmögenhet {comm. gen.}
It is less than 5 % of Bill Gates' personal wealth - which is an interesting reflection.
Det är mindre än 5 procent av Bill Gates personliga förmögenhet - vilket är en intressant tanke.
Yet again, Europe ’ s citizens are having imposed on them a tax that does not relate to their income or wealth.
Återigen har Europas medborgare fått en skatt som inte är relaterad till deras inkomst eller förmögenhet.
Yet again, Europe’s citizens are having imposed on them a tax that does not relate to their income or wealth.
Återigen har Europas medborgare fått en skatt som inte är relaterad till deras inkomst eller förmögenhet.
There is still a wealth of unexploited potential, and that is a challenge for Europe.
Det finns fortfarande ett överflöd av outnyttjad potential, och detta är en utmaning för EU.
We have a wealth of culture and creativity in Europe which needs to be fostered and developed.
Vi har ett överflöd av kultur och kreativitet i Europa som måste främjas och utvecklas.
At the same time, products freely move from one country to another and consumers find a wealth of products on the market.
Hittills har inte någon konsument någonsin klagat på att det finns ett överflöd av valmöjligheter.

Synonyms (English) for "wealth":

wealth

Context sentences for "wealth" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishReducing poverty in the world is more important than increasing one's own wealth.
Det är viktigare att minska fattigdomen i världen än att öka den egna rikedomen.
EnglishI should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
Jag ser det här som ett tillfälle för er att aktivt engagera de tio nya staterna.
EnglishReducing poverty in the world is more important than increasing one' s own wealth.
Det är viktigare att minska fattigdomen i världen än att öka den egna rikedomen.
EnglishThe very rich are using and abusing their wealth and children are the main victims.
De rikaste använder och utnyttjar det och barnen är de första att falla offer.
EnglishMr Sánchez Presedo's report provides a wealth of pertinent input into this process.
Antolín Sánchez Presedos betänkande bidrar på ett relevant sätt till denna process.
EnglishInevitably the wealth from these mines is now bankrolling Mugabe's henchmen.
Förmögenheten från dessa gruvor finansierar nu definitivt Mugabes hantlangare.
EnglishWe need a fairer distribution of wealth between countries and within each country.
Vi behöver en rättvisare fördelning av välståndet mellan länder och inom varje land.
EnglishFirst, there exists a huge and unjust discrepancy in wealth distribution.
För det första finns det en enorm och orättvis skillnad i välståndsfördelningen.
EnglishThe aim has to be to use world trade to create more wealth for our people.
Målet måste vara att genom världshandeln skapa ett ökat välstånd för medborgarna.
EnglishHence the need for an active social policy: a policy to redistribute wealth.
En aktiv socialpolitik är därför nödvändig: en politik för att omfördela välståndet.
EnglishInnovation, as we know, must be far more effective in turning knowledge into wealth.
Innovation måste, som vi vet, verkligen kunna omvandla kunskap till välfärd.
EnglishThe most important thing to come out of the last report concerns the movement of wealth.
Det viktigaste är att avsluta den senaste rapporten om välståndets förflyttning.
EnglishWe are opposed to the selling off of public wealth for the benefit of big business.
Vi motsätter oss en utförsäljning av välfärden till gagn för storföretagen.
EnglishMore than 2 000 years of national culture, a democratic system and natural wealth'.
Över 2 000 år av nationalkultur, ett demokratiskt system och naturrikedom.”
EnglishA country is not made great by its military strength or its size or its economic wealth.
Ett lands storhet bygger inte på militär styrka, eller på ekonomiska rikedomar.
EnglishWe are all able to see the effects for ourselves: reduced wealth and unemployment.
Vi kan alla själva se resultatet: minskat välstånd och ökad arbetslöshet.
EnglishWe believe there is a link between a country’s wealth and its economic freedom.
Vi menar att det finns en koppling mellan ett lands välstånd och dess ekonomiska frihet.
EnglishA viable internal market is an excellent way of creating jobs and wealth.
En vital inre marknad är ett utmärkt sätt att skapa arbetstillfällen och välstånd.
EnglishWe believe there is a link between a country ’ s wealth and its economic freedom.
Vi menar att det finns en koppling mellan ett lands välstånd och dess ekonomiska frihet.
EnglishI should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
Jag vill påpeka att dessa tio medlemsstater också har stora tillgångar.