"well-reasoned" translation into Swedish

EN

"well-reasoned" in Swedish

EN well-reasoned
volume_up
{adverb}

well-reasoned
In my opinion, your report, Mr Berenguer Fuster, offers a very well-reasoned account of it and makes some particularly interesting observations.
Ert betänkande, Berenguer Fuster, är enligt min mening en mycket genomtänkt sammanfattning som innehåller några särskilt intressanta påpekanden.

Context sentences for "well-reasoned" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, thank you for the well-reasoned proposal of the rapporteur!
Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill tacka för föredragandens mycket genomtänkta förslag!
EnglishThe views of the committee were well reasoned from the start.
Utskottets ståndpunkter var ju redan från början välmotiverade.
EnglishMrs Anttila's report is a work of a high quality, well-reasoned and full of sensible suggestions.
Vår kollega Anttilas betänkande är ett arbete med hög kvalitet, välgrundat och fullt av bra förslag.
EnglishI have seldom heard a Commissioner distance himself so clearly, and in such a well-reasoned manner, from a Council Resolution.
Jag har sällan hört en kommissionsledamot så klart och på så goda grunder ta avstånd från ett rådsbeslut.
EnglishMadam President, I am pleased to have the opportunity to respond to Mr Bernard-Reymond's balanced and well-reasoned report.
Fru ordförande! Det gläder mig att få möjligheten att besvara Bernard-Raymonds balanserade och mycket förnuftiga betänkande.
EnglishI very much agree with the remarks of Mr Porto the rapporteur and compliment him on a balanced, well-reasoned report.
Jag håller helt och hållet med föredraganden Porto i hans kommentarer och berömmer honom för ett balanserat och mycket förnuftigt betänkande.
EnglishIt is well-reasoned and well- founded, although perhaps somewhat self-willed.
Sainjons resolutionsförslag om omlokaliseringar är utmärkt, väl argumenterat och grundat men kanske med en smula välvilja.
EnglishConcerning the Charter, you have just replied in a very well reasoned manner, but my Group is nonetheless anxious to say to you that the work must go on.
När det gäller stadgan svarade ni på ett mycket argumenterat sätt, men min grupp vill ändå säga er följande: vi måste fortsätta arbetet.
EnglishIn my opinion, your report, Mr Berenguer Fuster, offers a very well-reasoned account of it and makes some particularly interesting observations.
Ni känner väl till hur mycket jag värdesätter Europaparlamentets bidrag och jag kan lova er att det kommer att analyseras med största noggrannhet.
EnglishIn his report, Mr Coelho addresses the issues and problems relating to data protection and puts forward well-reasoned proposals for resolving them.
De därmed sammanhängande frågorna och problemen beträffande dataskyddet har vår kollega Coelho tagit upp i sitt betänkande och därtill lagt fram förnuftiga lösningsförslag.
EnglishI think that by accepting the sensible and well-reasoned amendments that were tabled, this directive has satisfactorily concluded a very complicated issue in a very short space of time.
Efter överläggningar och ett godkännande av ändringsförslagen tror jag att direktivet kommer att komma väl i hamn och dessutom på mycket kort tid, trots att ämnet är mycket komplicerat.