"wise" translation into Swedish

EN

"wise" in Swedish

SV

EN wise
volume_up
{noun}

wise (also: approach, course, fashion, kind)
This is a way to continue to learn and develop both professionally and career-wise, says Silje Gustafsson.
Det här är ett sätt att vidareutbilda sig och utvecklas både professionellt och karriärmässigt, säger Silje Gustafsson.
You have made full and wise use of your speaking time.
   – För all del, herr kommissionär, ni har till fullo utnyttjat er talartid på ett klokt sätt.
And we are abusing this great power we have to be wise stewards, and we're destroying the world.
Och vi missbrukar denna stora förmåga vi har att styra världen på ett klokt sätt och håller på att förstöra världen.
wise (also: fashion, way, manner)
And finally, perhaps most important, a wise person is made, not born.
Slutligen, kanske det viktigaste, en vis person skapas steg för steg, hon föds inte vis.
A wise person knows how to use these moral skills in the service of the right aims.
En vis person vet hur man använder sin moraliska kunskap för att åstadkomma rätt saker.
   Mr President, you are not only a president but also a wise African.
Ni är inte bara en president utan också en vis afrikan.

Context sentences for "wise" in Swedish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishContinuing the work of the Committee of Wise Men, is, however, not the solution.
Att låta expertkommittén fortsätta arbetet är emellertid inte lösningen på detta.
EnglishI was also going to make the same points as my wise colleague, Mr David Sumberg.
Jag tänkte också göra samma anmärkningar som min kloka kollega David Sumberg.
EnglishI think that we have conducted and we are continuing to conduct a wise policy.
Enligt min uppfattning har vi drivit, och driver fortfarande, en sund politik.
English. - Mr President, I am very glad about the very wise decision you have taken.
författare. - (EN) Herr talman! Det gläder mig att ni fattat ett så klokt beslut.
EnglishThe basis for this should be the study carried out by the Wise Persons Group.
Grunden för detta borde vara den undersökning som utfördes av visemannagruppen.
EnglishMember States must be supporters, not blockers, of these wise flanking measures.
Medlemsstaterna måste stödja, inte blockera dessa kloka stödjande åtgärder.
EnglishAfter the Gothenburg tragedy, it would have been wise to suspend the G8 meeting.
Efter tragedin i Göteborg skulle det ha varit klokt att skjuta på G8-mötet.
EnglishBut we also think that the Commission is wise in proposing a deadline of 1999.
Men vi anser också det vara väl genomtänkt av kommissionen att föreslå 1999.
EnglishI do not believe that the moratorium proposed by Mr Cashman is a wise move either.
Jag tror inte heller att det är klokt med det moratorium som Michael Cashman föreslår.
EnglishIt is also wise in security policy to establish differentiated integration.
Även i säkerhetspolitiken är det klokt att genomföra en differentierad integration.
EnglishTherefore, and also for other reasons, I think it is wise to stop this in 2010.
Därför, och även av andra orsaker, anser jag att det är klokt att sluta med detta 2010.
EnglishI am happy to note that the European Parliament proved equally wise in plenary.
Det gläder mig att konstatera att Europaparlamentet i kammaren instämt i denna klokhet.
EnglishWe can, in this context, only give a few wise lessons and leave it at that.
Vi kan i det sammanhanget endast ge några kloka ord på vägen och det är allt.
EnglishI call on you at a time of economic crisis to ensure that we remain prudent and wise.
I en tid med ekonomisk kris uppmanar jag er att se till att vi bevarar vårt förnuft.
EnglishI believe it was a wise and sensible decision to continue this programme.
Jag anser att det var ett klokt och förnuftigt beslut att fortsätta detta program.
EnglishAnd there is a wise French proverb that goes: ' Plaie d'argent n'est jamais mortelle
Dessutom lyder ett franskt talesätt: " Plaie d ' argent n ' est jamais mortelle. "
EnglishAs the worldly-wise person in the middle, I know I am in the right place.
I egenskap av den erfarna personen i mitten vet jag att jag är på rätt ställe.
EnglishAnd there is a wise French proverb that goes: ' Plaie d'argent n'est jamais mortelle.'
Dessutom lyder ett franskt talesätt: "Plaie d'argent n'est jamais mortelle. "
EnglishMy Group sees no need for a group of wise people to ponder Europe's future.
Min grupp ser inget behov av någon grupp av vise män som ska fundera på EU:s framtid.
EnglishI believe this is an excellent and very wise report, much like the rapporteur.
Jag tycker att det är ett utmärkt betänkande och mycket klokt, precis som föredraganden.

Other dictionary words