"common" translation into Turkish

EN

"common" in Turkish

EN common
volume_up
{adjective}

common (also: mutual, associator)
volume_up
ortak {adj.}
This setting supports compliance with Common Criteria or corporate policies.
Bu ayar Ortak Ölçütler veya kuruluş ilkeleriyle uyumluluğu destekler.
Windows comes with several sound schemes that play for common program events.
Windows, ortak program olaylarında yürütülen çeşitli ses düzenleriyle gelir.
Here are answers to some common questions about Public folders.
Burada, Ortak klasörler ile ilgili sık karşılaşılan soruların yanıtları bulunur.
common (also: general, global, grand, public)
volume_up
genel {adj.}
These are some of the most common types of certificates and what they are used for:
Aşağıda, en genel sertifika türleri ile kullanıldıkları yerler açıklanmaktadır:
Here are solutions to some common problems with Internet Explorer.
Burada, Internet Explorer ile ilgili bazı genel sorunların çözümleri bulunmaktadır.
Here are solutions to some common problems with removing updates.
Burada, güncelleştirmeleri kaldırmayla ilgili bazı genel sorunların çözümleri bulunur.

Context sentences for "common" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA common symptom of a virus is a much slower-than-normal computer performance.
En sık görülen virüs belirtisi bilgisayarın normalden çok daha yavaş çalışmasıdır.
EnglishThe most common causes for update issues are problems with Internet connectivity.
Güncelleştirme sorunlarının en yaygın nedenleri Internet bağlantısındaki sorunlardır.
EnglishThe Details pane shows the most common properties associated with the selected file.
Ayrıntılar bölmesi, seçilen dosyayla ilgili en yaygın kullanılan özelikleri gösterir.
EnglishThis is not as common as the other problems, but it's something to consider.
Bu durum diğer sorunlar kadar yaygın olmamasına karşın, göz önünde bulundurulmalıdır.
EnglishThese problems are more common if your TV signal comes through a set-top box.
TV sinyaliniz bir alıcı üzerinden geliyorsa bu sorunlarla daha sık karşılaşabilirsiniz.
EnglishFor common locations, type the name (such as Documents), and then press ENTER.
Sık kullanılan konumlar için, adı yazın (örneğin, Belgeler), ardından ENTER tuşuna basın.
EnglishThe most common way to install a printer is to connect it directly to your computer.
Yazıcı yüklemenin en çok kullanılan yolu yazıcıyı doğrudan bilgisayarınıza bağlamaktır.
EnglishHere are answers to some common questions about sleep and hibernation.
Burada, uyku ve hazırda beklemeyle ilgili sık sorulan soruların yanıtları bulunur.
EnglishBy default, all of the most common files on your computer are indexed.
Varsayılan olarak, bilgisayarınızda en sık kullanılan tüm dosyalar dizine eklenir.
EnglishDigital Subscriber Line (DSL) and cable are two of the most common broadband connections.
Dijital Abone Hattı (DSL) ve kablo, en önemli geniş bant bağlantılarından ikisidir.
EnglishProblems are more common if your TV signal comes through a set-top box.
TV sinyaliniz bir alıcı üzerinden geliyorsa sorunlarla daha sık karşılaşabilirsiniz.
EnglishHere are some of the most common codecs that aren't included with Windows Media Player:
Windows Media Player'da bulunmayan en yaygın codec bileşenlerinden bazıları şunlardır:
EnglishThe most common is a physical, external keyboard that you plug into your PC.
En yaygın olanı bilgisayarınıza taktığınız fiziksel ve dış klavyedir.
EnglishHere are solutions to some common problems with searching for files.
Bu bölümde, dosya ararken sık karşılaşılan bazı sorunların çözümleri bulunmaktadır.
EnglishFor music files, the following are some common types of media information:
Müzik dosyaları için aşağıdakiler bazı yaygın medya bilgisi türleridir:
EnglishHere are answers to some common questions about color management.
Burada, renk yönetimiyle ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
EnglishHere are answers to some common questions about sync in Windows Media Player.
Burada, Windows Media Player'daki eşitlemeyle ilgili çok sorulan soruların yanıtları bulunur.
EnglishHere are answers to some common questions about Windows Remote Assistance.
Burada, Windows Uzaktan Yardım'la ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
EnglishHere are answers to some common questions about printing pictures.
Burada, resim yazdırma ile ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.
EnglishHere are answers to some common questions about Windows Remote Assistance.
Burada, Windows Uzaktan Yardım ile ilgili sık karşılaşılan sorulara yanıtlar bulunmaktadır.