"to decide" translation into Turkish

EN

"to decide" in Turkish

EN to decide
volume_up
[decided|decided] {verb}

to decide
If you do not recognize the software or the publisher, review the alert details to decide how to take action.
Yazılımı veya yayımcıyı tanımıyorsanız, ne yapmanız gerektiğine karar vermek için uyarı ayrıntılarını gözden geçirin.
You can click the notification and follow the instructions in it to decide whether to allow the site, or you can follow these steps:
Siteye izin verip vermeyeceğinize karar vermek için, bildirimi tıklatarak içindeki yönergeleri izleyin veya şu adımları takip edin:
Before you start: To decide what type of network to set up or to find out what hardware and cables you need, see What you need to set up a home network.
Başlamadan önce: Ne tür bir ağ kuracağınıza veya gereksiniminiz olan donanım ve kablolara karar vermek için bkz.Ev ağı kurmak için gerekenler.

Context sentences for "to decide" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can always decide whether to install a driver that's unsigned or has been altered.
İmzalanmamış veya değiştirilmiş bir sürücüyü yükleyip yüklemeye karar verebilirsiniz.
EnglishThe following information will help you decide which setting to choose:
Aşağıdaki bilgiler hangi ayarı seçmeniz gerektiği konusunda size yardımcı olacaktır:
EnglishIf you decide to do this, make sure you don’t lose the USB recovery drive.
Bunu yapmayı tercih ederseniz USB kurtarma sürücüsünü sakın kaybetmeyin.
EnglishIf you decide you want some or all of these files back, you can still retrieve them.
Bu dosyaların bazıları veya tümünü geri istediğinize karar verirseniz, hala geri alabilirsiniz.
EnglishThe following info will help you decide which setting to choose.
Aşağıdaki bilgiler hangi ayarı seçmeniz gerektiği konusunda size yardımcı olacaktır:
EnglishIf you decide that you want to remove Windows 7 from a multiboot configuration, use caution.
Windows 7'yi çoklu önyüklemeli bir yapılandırmadan kaldırmak istiyorsanız dikkatli olun.
EnglishDecide for yourself if you want a program to run at startup.
Bir programı başlangıçta çalıştırmak isteyip istemediğinize kendiniz karar verin.
EnglishNow you'll need to decide how you want to transfer information:
Bu noktada, bilgileri nasıl aktarmak istediğinize karar vermeniz gerekecek:
EnglishIf you're not sure what type of network printer to install, decide if you want to:
Kuracağınız ağ yazıcısı türünden emin değilseniz, aşağıdakilerden hangisini istediğinize karar verin:
EnglishIf you decide to delete file backups, you should always keep the most recent file backup.
Dosya yedeklerini silmeye karar verirseniz, her zaman en son dosya yedeğini saklamanız gerekir.
EnglishNext, decide which USB port to connect your device to.
Sonra, aygıtınızı hangi USB bağlantı noktasına bağlamak istediğinizi belirleyin.
EnglishThis table helps you decide what type of disc is right for you.
Bu tablo sizin için hangi disk türünün doğru olduğuna karar vermenize yardımcı olmaktadır.
EnglishThis signature lets you identify the publisher of the add-on to decide if you want to install it.
Bu imza, yüklemeye karar vermeniz halinde eklentinin yayımcısını tanımlamanıza olanak tanır.
EnglishYou can also decide which devices will have access to your media.
Medyanıza hangi aygıtların erişimi olacağını da seçebilirsiniz.
EnglishAnd each time you begin a new browsing session, the blocking stays on until you decide to turn it off.
Her yeni gezinme oturumu başlattığınızda, kapatılmadığı sürece engelleme kendini sürdürür.
EnglishAnd each time you begin a new browsing session, the blocking stays on until you decide to turn it off.
Ayrıca her yeni gözatma oturumu başlattığınızda, bu engelleme siz kapatıncaya kadar açık kalır.
EnglishYou can decide which installed gadgets to put on Sidebar and which gadgets to remove.
Kenar Çubuğu'na hangi yüklü araçları yerleştireceğinizi ve hangilerini buradan kaldıracağını belirleyebilirsiniz.
EnglishChoose Sharing, and then decide how you want to share.
Paylaşılan klasörünü seçip nasıl paylaşmak istediğinize karar verin.
EnglishHow can I decide which drivers are safe to install?
Hangi sürücüleri yüklemenin güvenli olduğuna nasıl karar verebilirim?
EnglishTo learn how to decide if you can trust a website, see When to trust a website.
Bir web sitenin güvenilir olup olmadığına nasıl karar verileceğini öğrenmek için, bkz. Web sitesine ne zaman güvenilmeli