"definition" translation into Turkish

EN

"definition" in Turkish

EN definition
volume_up
{noun}

definition (also: description)
volume_up
tanım {noun}
When Microsoft Security Essentials detects a potential threat, it uses the associated definition file to assign an alert level to the threat.
Microsoft Security Essentials olası bir tehdit algıladığında, bu tehdide bir uyarı düzeyi atamak için ilişkili tanım dosyasını kullanır.
definition (also: description, identification)

Context sentences for "definition" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMost standard-definition TVs support only composite video or S-Video connections.
Standart tanımlı TV'lerin çoğu yalnızca kompozit video veya S-Video bağlantılarını destekler.
EnglishPrecise, responsive, and smooth tracking of high-definition laser technology.
Yüksek tanımlı lazer teknolojisinin sağladığı hassas, hızlı yanıt veren ve sorunsuz izleme.
EnglishA videotape that's in a digital video (DV) camera or High‑Definition Video (HDV) camera
Bir dijital video (DV) kamerasında veya Yüksek Tanımlı Video (HDV) kamerasında bulunan video bandı
EnglishCable boxes and satellite receivers can include channels that are either standard or high definition.
Kablo kutuları veya uydu alıcıları, standart veya yüksek tanımlı kanallar içerebilir.
EnglishYou can add multiple TV tuner hardware devices that enable you to receive high-definition TV.
Yüksek tanımlı TV almanızı sağlayan birden çok TV tarayıcısı donanımı aygıtı ekleyebilirsiniz.
EnglishCable boxes and satellite receivers can include channels that are either standard or high definition.
Kablolu yayın kutuları ve uydu alıcıları standart veya yüksek tanımlı kanalları içerebilir.
EnglishErrors during virus and spyware definition updates or product upgrades
Virüs ve casus yazılım tanımı güncelleştirmeleri veya ürün yükseltmeleri sırasında karşılaşılan hatalar
EnglishIn many cases, the preview will tell you what you want to know, such as a word definition or translation.
Çoğu durumda önizleme sözcük tanımı veya çevirisi gibi ne öğrenmek istediğinizi açıklar.
EnglishMemory: 1 GB of RAM (2 GB of RAM or higher is recommended when editing HD (high-definition) video)
Bellek: 1 GB RAM (HD (yüksek tanımlı) videoları düzenlenirken 2 GB veya daha büyük RAM önerilir)
EnglishYou can add multiple TV tuner hardware devices that enable you to receive high-definition TV.
Yüksek tanımlı TV yayınlarını almanızı sağlayan birden çok TV tarayıcı donanım aygıtı takabilirsiniz.
EnglishHigh Definition Audio with Waves MaxxAudio3 and premium speakers
Waves MaxxAudio3 ve premium hoparlörlerle Yüksek Tanımlı Ses
EnglishThe following scenarios show you how you can connect a computer to a standard-definition TV:
Aşağıdaki senaryolarda, bir bilgisayarı nasıl standart tanımlı TV'ye bağlayabileceğiniz gösterilmektedir:
EnglishAppreciate the precise, responsive, and smooth tracking of high-definition laser technology from Microsoft.
Bitmiş bir pile yakalanmaktan kurtulun. Pil azaldığında, pil durumu göstergesi kırmızı yanar.
EnglishAnalog tuner (the set-top box converts the digital HDTV signal to an analog standard-definition signal)
Analog tarayıcı (alıcı herhangi bir dijital HDTV sinyalini analog standart tanımlı sinyale dönüştürür)
EnglishThis setting produces medium-quality standard definition output.
Bu ayar orta kalite standardında çıktı oluşturur.
EnglishEquip your PC with a TV tuner and you can watch, pause, or record high-definition TV.
Bilgisayarınızı bir TV tarayıcısıyla donatırsanız yüksek çözünürlüklü TV izleyebilir, duraklatabilir ve kaydedebilirsiniz.
EnglishThis setting produces good-quality standard definition movies.
Bu ayar iyi kalite standartında filmler oluşturur.
EnglishThis setting produces good-quality standard definition output.
Bu ayar iyi kalite standardında çıktı oluşturur.
EnglishIf you're importing video from a High‑Definition Video (HDV) camera, you can only import the entire videotape.
Bir Yüksek Tanımlı Video (HDV) kameradan alıyorsanız, video bandının yalnızca tamamını alabilirsiniz.
EnglishEquip your PC with a TV tuner and now you can watch, pause, or record high-definition TV*.
Bilgisayarınızı bir TV tarayıcısıyla donatırsanız yüksek çözünürlüklü TV izleyebilir, duraklatabilir ve kaydedebilirsiniz.