"to delete" translation into Turkish

EN

"to delete" in Turkish

TR
TR

EN to delete
volume_up
[deleted|deleted] {verb}

To delete a comment, click Delete next to the comment you'd like to delete.
Bir yorumu silmek için silmek istediğiniz yorumun yanındaki Sil seçeneğini tıklatın.
Right-click the theme that you want to delete, and then click Delete theme.
Silmek istediğiniz temayı sağ tıklatın, ardından Temayı sil'i tıklatın.
Right-click the theme you want to delete, and then click Delete theme.
Silmek istediğiniz temayı sağ tıklatın, ardından Temayı sil'i tıklatın.

Synonyms (English) for "delete":

delete

Context sentences for "to delete" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen you've finished using a note, you can delete it to clean up your desktop.
Notu kullanmayı bitirdiğinizde masaüstünüzü temizlemek için bunu silebilirsiniz.
EnglishDon't format or delete the earlier version of Windows in a multiboot configuration.
Çoklu önyüklemeli yapılandırmada önceki Windows'u biçimlendirmeyin veya silmeyin.
EnglishYou can delete this information to save hard disk space or to protect your privacy.
Sabit diskte yer açmak veya gizliliğinizi korumak için bu bilgileri silebilirsiniz.
EnglishYou can only delete your Hotmail or Outlook contacts from the People app.
Kişiler uygulamasında yalnızca Hotmail veya Outlook kişilerinizi silebilirsiniz.
EnglishIf you delete these folders, the pictures in your blog posts won't appear correctly.
Bu klasörleri silerseniz, blog postalarınızdaki resimler doğru görüntülenmez.
EnglishWith this option, you can delete all but the most recent restore point on the drive.
Bu seçenekle sürücüde en yeniler hariç tüm geri yükleme noktalarını silebilirsiniz.
EnglishThey include the arrow keys, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE, and INSERT.
Bunlar arasında, Home, End, Page Up, Page Down, Delete ve Insert yer alır.
EnglishClearing the Recent Items list does not delete the items from your computer.
Son Kullanılan Öğeler listesini temizlediğinizde bu öğeler bilgisayarınızdan silinmez.
EnglishSelect each of the check boxes in the Files to delete list, and then click OK.
Silinecek dosyalar listesindeki onay kutularını tek tek seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.
EnglishYou can only delete ActiveX controls that you've downloaded and installed.
Yalnızca karşıdan yükleyip kurduğunuz ActiveX denetimlerini silebilirsiniz.
EnglishIf you delete a shortcut, only the shortcut is removed, not the original item.
Kısayolu silerseniz yalnızca kısayol kaldırılır, özgün öğe kaldırılmaz.
EnglishThis is a safety feature so that you cannot delete Windows by accident.
Bu, Windows yanlışlıkla silmenizi önlemeye yönelik bir güvenlik özelliğidir.
EnglishYou can delete or change the passwords that you store on your computer.
Bilgisayarınızda depoladığını parolaları silebilir veya değiştirebilirsiniz.
EnglishPrompts you to delete all but the most recent restore point on the disk.
Diskteki en son olan dışındaki tüm geri yükleme noktaları'nı silmeyi sorar.
EnglishWhen the project is over, you can quickly delete the set of draft documents to free up space.
Proje tamamlandıktan sonra, yer açmak için taslak belgeleri hızla silebilirsiniz.
EnglishThis removes the account from Mail, but doesn’t delete the original account or messages.
Bunun yapılması hesabı Posta'dan kaldırır, ancak orijinal hesabı veya iletileri silmez.
EnglishYou may also disable your account and delete all of your data yourself.
Ayrıca, hesabınızı devre dışı bırakıp verilerinizin tümünü kendiniz de silebilirsiniz.
EnglishIt's a good idea to delete temporary Internet files periodically to free hard disk space.
Sabit disk alanında yer açmak için geçici Internet dosyaları düzenli olarak silinebilir.
EnglishIf you delete a library, the library itself is moved to the Recycle Bin.
Kitaplığı silerseniz kitaplığın kendisi Geri Dönüşüm Kutusu'na taşınır.
EnglishYou can delete some previously recorded shows to make more room.
Daha önce kaydedilmiş programların bir bölümünü silerek diskte yer açabilirsiniz.