"drive" translation into Turkish

EN

"drive" in Turkish

TR

EN drive
volume_up
{noun}

drive (also: driver)
If the drive is more than 10% fragmented, you should optimize the drive now.
Sürücü %10'dan fazla parçalanmışsa sürücüyü şimdi iyileştirmeniz gerekir.
If the drive is more than 10% fragmented, you should optimise the drive now.
Sürücü %10'dan fazla parçalanmışsa sürücüyü şimdi iyileştirmeniz gerekir.
Double-click the drive icon that represents your writeable drive.
Yazılabilir sürücünüzü gösteren sürücü simgesini çift tıklatın.
drive (also: incentive, urge, spur, prodder)

Context sentences for "drive" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDouble-click the drive that Windows is installed on (typically, the C: drive).
Windows'un yüklü olduğu sürücüyü çift tıklatın (tipik olarak bu C: sürücüsüdür).
EnglishRight-click the hard disk drive that you want to check, and then click Properties.
Denetlemek istediğiniz sabit disk sürücünüzü sağ tıklatın ve Özellikler'i tıklatın.
EnglishAt a minimum, you should connect your keyboard, mouse, monitor, and CD drive.
En azından klavyenizi, farenizi, monitörünüzü ve CD sürücünüzü bağlamanız gerekir.
EnglishIf you receive a different error message, exit the SkyDrive app and launch it again.
Farklı bir hata iletisi alırsanız SkyDrive uygulamasından çıkıp yeniden başlatın.
EnglishYour recipient receives a link to only the files you want to share in your SkyDrive.
Alıcı yalnızca SkyDrive'ınızda paylaşmak istediğiniz dosyaların bağlantısını alır.
EnglishEven your other Windows Store apps provide seamless access to your SkyDrive files.
Windows Mağazası uygulamalarınız bile SkyDrive dosyalarınıza sorunsuz erişim sağlar.
EnglishWith this option, you can delete all but the most recent restore point on the drive.
Bu seçenekle sürücüde en yeniler hariç tüm geri yükleme noktalarını silebilirsiniz.
EnglishThis means we need to ask you to confirm the location of your SkyDrive folder.
Bu, SkyDrive klasörünüzün konumunu onaylamanızı rica etmemiz gerektiği anlamına gelir.
EnglishIf you didn't do this when you set up SkyDrive, you can do it in Preferences:
SkyDrive'ı kurarken bunu yapmadıysanız, Preferences altında yapabilirsiniz:
EnglishSkyDrive lets you upload batches of photos from your phone directly to SkyDrive.
SkyDrive telefonunuzdan fotoğraf gruplarını doğrudan SkyDrive'a yüklemenize imkan tanır.
EnglishIn the search results, tap or click the SkyDrive icon that has a folder.
Çıkan arama sonuçlarında, klasörü olan SkyDrive simgesine dokunun veya tıklayın.
EnglishOn the Change your File History drive page, tap or click Add network location.
Dosya Geçmişi sürücünüzü değiştirin sayfasında Ağ konumu ekle'ye dokunun veya tıklatın.
EnglishYou need to have enough space on your PC's hard drive to store your recorded programs.
Kaydedilmiş programlarınızı depolamak için bilgisayarınızda yeterli alan olmalıdır.
EnglishA video camera that records to an internal hard drive or flash memory card
Dahili sabit sürücüsüne veya flaş bellek kartına kayıt yapan bir video kamera
EnglishWindows will automatically play most CD or DVD discs when you put one in the drive.
Windows, sürücüye yerleştirildiğinde çoğu CD veya DVD diskini otomatik olarak oynatır.
EnglishRight-click the drive that you want to check, and then click Properties.
Denetlemek istediğiniz sürücüyü sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.
EnglishClick the folder or drive containing documents, click Include folder, and then click OK.
Belgelerin bulunduğu klasörü veya sürücüyü, Klasör ekle'yi ve Tamam'ı tıklatın.
EnglishDouble-click the icon of the drive that the files are saved on, for example C:.
Dosyaların kaydedildiği sürücünün simgesini (örneğin, C:) çift tıklatın.
EnglishIf prompted, tap or click the drive that you want to clean up, then tap or click OK.
Sorulursa, temizlemek istediğiniz sürücüye ve ardından Tamam'a dokunun veya tıklatın.
English(If you're using a mouse, right-click in the SkyDrive app, and then click Upload.
(Fare kullanıyorsanız, SkyDrive uygulamasında sağ tıklayın ve ardından Yükle'yi tıklayın.