EN

find

volume_up
Click the Library tab, right-click a file, and then click Find Album Info.
Kitaplık sekmesini tıklattıktan sonra dosyayı sağ tıklatın ve ardından Albüm Bilgisi Bul seçeneğini tıklatın.
If your computer is on a domain, click the arrow to the right of the text box, and then click Find.
Bilgisayarınız bir etki alanındaysa, metin kutusunun sağındaki oku tıklatın ve sonra Bul'u tıklatın.
To find additional instances of the same text, continue to click Find Next.
Aynı metnin geçtiği diğer yerleri de bulmak için, Sonrakini Bul'u tıklatmaya devam edin.
To find portable devices that are compatible with the Player, go to the Find devices webpage.
Player ile uyumlu taşınabilir aygıtları bulmak için bkz.Aygıt Web sayfası bulma.
Find documents that were modified on a specific date or date range
Belirli bir tarihte veya tarih aralığında değiştirilen belgeleri bulma
Find documents that were created on a specific date or date range
Belirli bir tarihte veya tarih aralığında oluşturulan belgeleri bulma

Context sentences for "find" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAfter Windows identifies all of your hardware, it tries to find the best drivers.
Windows tüm donanımınızı tanımladıktan sonra en iyi sürücüleri bulmaya çalışır.
EnglishTo find the download appropriate for your PC, go to the Microsoft Download Center.
Bilgisayarınıza uygun indirmeyi bulmak için Microsoft İndirme Merkezi'ne gidin.
EnglishIf Windows can't detect the printer, you can find and add the printer manually.
Windows yazıcıyı algılayamazsa, yazıcıyı el ile bulabilir ve ekleyebilirsiniz.
EnglishHere are some tips to help you find the device you want to add to your computer:
Bilgisayarınıza eklemek istediğiniz aygıtı bulmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:
EnglishSearching from One Box gives you a quick way to find what you're looking for.
Tek Kutu'dan arama yapmak, aradıklarınızı bulmak için size hızlı bir yol sağlar.
EnglishCableCARD S/N: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
CableCARD S/N: Bu numarayı, CableCARD aygıtınızın dış tarafında bulacaksınız.
EnglishYou can find more themes in the Personalization Gallery on the Windows website.
Windows web sitesindeki Kişiselleştirme Galerisinde daha fazla tema bulabilirsiniz.
EnglishFor example, to find the Prince song "1999," type 1999 Prince in the search box.
Örneğin, "1999" adlı Prince şarkısını bulmak için, arama kutusuna 1999 Prince yazın.
EnglishOr, type Composer:Beethoven to find all music that was composed by Beethoven.
Ya da Beethoven tarafından bestelenen müziği bulmak için Besteci:Beethoven yazın.
EnglishIf you can't find a file, you can expand your search to include different locations.
Dosya bulamıyorsanız farklı konumları katmak için aramanızı genişletebilirsiniz.
EnglishYou can also use Windows Explorer or Windows Search to try to find the file.
Dosyayı bulmak için Windows Gezgini'ni veya Windows Ara'yı da kullanabilirsiniz.)
EnglishYou can find the manufacturer's website for your printer in the Printers folder.
Yazıcınızın üreticisinin web sitesini Yazıcılar klasöründe bulabilirsiniz.
EnglishYou can find the game's executable file in the folder where you installed the game.
Oyunun çalıştırılabilir dosyasını oyunu yüklediğiniz klasörde bulabilirsiniz.
EnglishYou can browse the available stores to find the ones you want to shop from.
Satın almak istediklerinizi bulmak için var olan mağazalara göz atabilirsiniz.
EnglishYou can also find out your computer's Windows Experience Index base score.
Ayrıca bilgisayarınızın Windows Deneyim Dizini temel puanını da öğrenebilirsiniz.
EnglishHow do I find my folders after upgrading from Windows XP or Windows Vista?
Windows XP veya Windows Vista'dan yükselttikten sonra klasörlerimi nasıl bulurum?
EnglishThis is a good way to avoid the technical jargon and still find an excellent device.
Bu, teknik ayrıntılardan kaçınıp mükemmel bir aygıt bulmanın iyi bir yoludur.
EnglishIf you need to find out the name of your own computer, follow these steps:
Kendi bilgisayarınızın adını öğrenmeniz gerekirse, aşağıdaki adımları izleyin:
EnglishUnitAddress: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
UnitAddress: Bu numarayı, CableCARD aygıtınızın dış tarafında bulacaksınız.
EnglishClick the statement that best describes your problem to find a possible solution:
Olası bir çözüm bulmak için sorununuzu en iyi açıklayan ifadeyi tıklatın: