"for" translation into Turkish

EN

"for" in Turkish

volume_up
for {prp.}

EN for
volume_up
{preposition}

for (also: As)
As this info is used for your safety, it's a good idea to add as much info as you can.
Çünkü bu bilgi güvenliğiniz için kullanılır ve ekleyebildiğiniz kadar çok bilgi eklemeniz yararlıdır.
Dosya kısıtlanmış çünkü içerik güvenlik bilgisi ile eşleşmiyor. Seçenekler için burayı tıklatın.
For audio CDs: A good choice is the CD-R format because it's relatively inexpensive and is compatible with the widest range of playback devices.
Ses CD'leri için: En iyi seçim CD-R biçimidir, çünkü göreli olarak daha uygun maliyetlidir ve çoğu kayıttan yürütme aygıtıyla uyumludur.
for (also: because of, As)

Context sentences for "for" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe site offers objectionable content, such as pornography or illegal materials.
Site, pornografi veya yasal olmayan malzemeler gibi sakıncalı içerik sunduğunda.
EnglishThe photo you picked will be the background on the main page of the Photos app.
Seçtiğiniz fotoğraf, Fotoğraflar uygulamasının ana sayfasında arka plan yapılır.
EnglishCheck your phone for the verification code, enter it, and then tap or click Next.
Telefonunuzdan güvenlik kodunu kontrol edip girin ve ardından İleri'ye tıklayın.
EnglishIf you're using multiple monitors, the taskbar will only appear on one monitor.
Birden çok monitör kullanıyorsanız, görev çubuğu yalnızca bir monitörde görünür.
EnglishOn the General tab, look for either Peer to Peer Trust or 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.
Genel sekmesinde, Eşler Arası Güven veya 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4 dizisini arayın.
English-or- In Windows Vista, right-click the file, and then click Run as administrator.
veya Windows Vista'da, dosyayı sağ tıklatıp Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.
EnglishTap or click Hidden network, tap or click Connect, then enter the network info.
Gizli ağ ve Bağlan öğesine dokunun veya tıklatın ve ardından ağ bilgisini girin.
EnglishYou might need to connect the sound card in your PC directly to your speakers.
Bilgisayarınızdaki ses kartını doğrudan hoparlörlerinize bağlamanız gerekebilir.
EnglishThen connect the router to the Internet, following the instructions from your ISP.
Daha sonra ISS'nizdeki yönergeleri izleyerek yönlendiriciyi Internet'e bağlayın.
EnglishThe offline installer file is for personal use only and not for redistribution.
Çevrimdışı yükleyici dosyası yalnızca kişisel kullanıma yönelik olup dağıtılamaz.
EnglishInstallation error 0x80070005: You need to log on to Windows as an administrator
Yükleme hatası 0x80070005: Windows 'da yönetici olarak oturum açmanız gerekir.
EnglishWhen you trim a video file in Movie Maker, the original video file isn't affected.
Movie Maker'da bir video dosyasını kırptığınızda özgün video dosyası etkilenmez.
EnglishNote that some attributes, such as length, size, and bit rate, cannot be edited.
Uzunluk, boyut ve bit hızı gibi bazı özniteliklerin düzenlenemeyeceğini unutmayın.
EnglishOther types of streams, such as scripts, are not supported in Windows Movie Maker.
Diğer akış türleri, örneğin komut dosyaları Windows Movie Maker'da desteklenmez.
EnglishPrinters are devices that print text and graphics from your computer onto paper.
Yazıcılar, bilgisayarınızdaki metin ve grafikleri kağıda yazdıran aygıtlardır.
EnglishThe online database contains media information from a number of data providers.
Çevrimiçi veritabanı çok sayıda veri sağlayıcıdan gelen medya bilgilerini içerir.
EnglishWindows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
Windows Movie Maker geçici dosya depolama konumunu aşağıdaki yollarla kullanır:
EnglishIt enters a computer hidden inside a legitimate program, such as a screen saver.
Bilgisayara, ekran koruyucu gibi yasal bir programın içine gizlenmiş olarak girer.
EnglishNon-EV certificates will display the website address or the domain of the site.
EV dışındaki sertifikalar web sitesi adresini veya sitenin etki alanını gösterir.
EnglishFinds every file with the characters cle, such as cycle, bicycle, and new-cycle
Alet, çiklet ve yeni-bisiklet gibi, let karakterlerini içeren tüm dosyaları bulur