"home" translation into Turkish

EN

"home" in Turkish

TR

EN home
volume_up
{noun}

home (also: admission, entrance, entry, input)
volume_up
giriş {noun}
If you're not on the home page, tap or click Home.
Giriş sayfasındaysanız Giriş öğesine dokunun veya tıklatın.
These categories on the home page are a good place to browse for answers.
Giriş sayfasındaki bu kategoriler, yanıtları aramak için uygun bir yerdir.
In Paint, on the Home tab, in the Clipboard group, click Paste.
Paint uygulamasında Giriş sekmesinde Pano grubunda Yapıştır öğesini tıklatın.
volume_up
ev {noun}
HomeGroup makes it easy to share your libraries and printers on a home network.
Ev Grubu, ev ağındaki kitaplık ve yazıcılarınızı paylaşmayı kolaylaştırır.
Easily create a home network and connect your PCs to a printer with HomeGroup.
Ev Grubu ile kolaylıkla bir ev ağı oluşturarak kişisel bilgisayarlarınızı bir yazıcıya bağlayın.
HomeGroup is available on networks with the Home network location.
Ev Grubu Ev ağı konumuna sahip ağlarda kullanılabilir.
Organize the home page list in the order you prefer by cutting and pasting.
Giriş sayfası listesini kesip yapıştırmak yoluyla tercih ettiğiniz sırada düzenleyin.
You can always get here by clicking the Home button on the toolbar.
Bu sayfaya, araç çubuğundaki Giriş Sayfası düğmesini kullanarak ulaşabilirsiniz.
You can also add additional home page tabs for each site you pin.
Ayrıca sabitlediğiniz her site için ek giriş sayfası sekmeleri ekleyebilirsiniz.
home (also: master)
volume_up
ana {noun}
You can also have Internet Explorer show your main home page when you open new tabs.
Internet Explorer ayrıca yeni sekmeler açtığınızda ana giriş sayfanızı gösterebilir.
On the Home tab, in the Image group, click Resize.
Ana Sayfa sekmesindeki Görüntü grubunda Yeniden Boyutlandır'ı tıklatın.
In Control Panel, click Control Panel Home, and then click Network and Internet.
Denetim Masası'nda, Denetim Masası Ana Sayfası'nı tıklatın ve ardından Ağ ve Internet'i tıklatın.
home (also: home page)
On the Home tab, in the Image group, click Resize.
Ana Sayfa sekmesindeki Görüntü grubunda Yeniden Boyutlandır'ı tıklatın.
Click the Home tab, and then click Feed.
Ana Sayfa sekmesini tıklatın ve sonra Akışlar'ı tıklatın.
or –On the Home tab, click Copy or Cut.
ya da –Ana Sayfa sekmesinde, Kopyala veya Kes'i tıklatın.
home
home

Context sentences for "home" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Movie Maker, on the Home tab, in the Add group, click Add videos and photos.
Movie Maker'da Giriş sekmesindeki Ekle grubunda Video ve fotoğraf ekle'yi tıklatın.
EnglishNow each time you open a new tab, Internet Explorer will display your home page.
Bundan sonra yeni bir sekme açtığınızda Internet Explorer, giriş sayfanızı gösterir.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.
Eş Ağ Gruplandırma ve Ev Grubu Sağlayıcısı hizmetlerinin her ikisi de çalışmalıdır.
EnglishInkBall is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
InkBall, Windows Vista Home Basic'e ve Windows Vista Starter'a dahil edilmemiştir.
Englishand HomeGroup: frequently asked questions.
Daha fazla bilgi için, bkz. Ev grubu nedir? ve Ev Grubu: sık sorulan sorular.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider services must both be running.
Eş Ağ Gruplandırma ve Ev Grubu Sağlayıcısı‌ hizmetlerinin her ikisi de çalışmalıdır.
EnglishInternet Explorer will show your home page each time you open a new browsing session.
Internet Explorer yeni bir tarama oturumu açtığınızda giriş sayfanızı gösterir.
EnglishYou can use a wireless connection to connect the Extender device to your home network.
Extender aygıtını ev ağınıza bağlamak için kablosuz bağlantı kullanabilirsiniz.
EnglishWindows Media Center is included in Windows Vista Home Premium and Ultimate editions.
Windows Media Center, Windows Vista Home Premium ve Ultimate sürümlerinde bulunur.
EnglishThey include the arrow keys, HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, DELETE, and INSERT.
Bunlar arasında, Home, End, Page Up, Page Down, Delete ve Insert yer alır.
EnglishHomeGroup makes it easy to share your libraries and printers on a home network.
Ev Grubu, ev ağındaki kitaplık ve yazıcılarınızı paylaşmayı kolaylaştırır.
EnglishThis is usually not the case if you are using a work laptop and a home computer.
İş dizüstü bilgisayarı ve ev bilgisayarı kullanıyorsanız, genellikle durum bu değildir.
EnglishThe variety of options for home networking can make buying decisions difficult.
Çok çeşitli ev ağı seçeneği olması satın alma kararlarının zorlaşmasına neden olabilir.
EnglishAfter you create a homegroup, add the other computers on your home network to it.
Ev grubu oluşturduktan sonra, ev ağınızdaki diğer bilgisayarları ekleyin.
EnglishDevice Stage is like a home page for select compatible devices and printers.
Device Stage, uyumlu özel aygıt ve yazıcılar için bir giriş sayfası gibidir.
EnglishYou can also have Internet Explorer show your main home page when you open new tabs.
Internet Explorer ayrıca yeni sekmeler açtığınızda ana giriş sayfanızı gösterebilir.
EnglishChess Titans is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
Chess Titans, Windows Vista Home Basic veya Windows Vista Starter'a dahil edilmemiştir.
EnglishIf you have a home network, connect both your old and new computers to the network.
Bir ev ağınız varsa, hem eski hem de yeni bilgisayarlarınızı ağa bağlayın.
EnglishHowever, data DVDs are typically not compatible with most home DVD players.
Ancak, veri DVD'leri tipik olarak çoğu ev DVD yürütücüsüyle uyumlu değildir.
EnglishFor information about printing your photos at home, see Print a picture.
Evde fotoğraflarınızı yazdırma hakkında bilgi edinmek için bkz. Resim yazdırma.