"message" translation into Turkish

EN

"message" in Turkish

EN message
volume_up
{noun}

message (also: dialog)
volume_up
ıleti {noun}
otomatik ileti kaydı
electronic mail and messaging utilities
elektronik posta ve ileti yardımcıları
Yaş veya ileti sayısı
message
volume_up
mesaj {noun}
Entering text with a Media Center remote is similar to typing a text message on a cell phone.
Media Center kumandasıyla metin girmek, cep telefonunda mesaj yazmaya benzer.
olağan mesaj trafiği
So reads the message artist Chang, Fan-Hsuan pairs with cheerful florals and patchwork characters in this free Windows 7 theme.
Sanatçı Chang, Fan-Hsuan'ın bu Windows 7 ücretsiz temasındaki neşeli çiçek ve yama karakterlerine iliştirdiği mesaj böyle diyor.

Synonyms (English) for "message":

message

Context sentences for "message" in Turkish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe contents of the message might appear below the message list in the preview pane.
İletinin içeriği, önizleme bölmesinde ileti listesinin altında görüntülenebilir.
EnglishIn these cases, the Player typically displays a message that lists your options.
Böyle durumlarda, Player tipik olarak seçeneklerinizi gösteren bir ileti görüntüler.
EnglishMany e‑mail providers place a file size limit on e‑mail message attachments.
Birçok e‑posta sağlayıcısı e‑posta iletisi eklerinde dosya boyutu sınırı uygular.
EnglishIf you receive a different error message, exit the SkyDrive app and launch it again.
Farklı bir hata iletisi alırsanız SkyDrive uygulamasından çıkıp yeniden başlatın.
EnglishThe contact will be converted and then attached to an e‑mail message in Windows Mail.
Kişi dönüştürülür ve daha sonra Windows Posta'da bir e‑posta iletisine eklenir.
EnglishIf you prefer, you can drag picture files directly into an open e‑mail message.
İsterseniz, resim dosyalarını açık bir e‑posta iletisine doğrudan sürükleyebilirsiniz.
EnglishManually copy and paste the link displayed on this screen into an e‑mail message.
Bu ekranda görüntülenen bağlantıyı el ile bir e‑posta iletisine kopyalayıp yapıştırın.
EnglishReadyBoost will display a warning message if you attempt to use one of these cards.
ReadyBoost, bu kartlardan birini kullanmaya çalışırsanız bir uyarı iletisi gösterir.
EnglishYou can send an e‑mail message or participate in a newsgroup without using the web.
Web kullanmadan e‑posta iletisi gönderebilir veya bir haber grubuna katılabilirsiniz.
EnglishIn the New Message window, click the Format tab, and then click Album privacy.
Yeni İleti penceresinde, Biçim sekmesini tıklatın ve sonra Albüm gizliliği'ni tıklatın.
EnglishClick a message from the sender that you want to add to the Blocked Senders list.
Engellenen Gönderenler listesine eklemek istediğiniz gönderenden gelen iletiyi tıklatın.
EnglishAny message you send needs an e‑mail address for the person you're sending it to.
Göndereceğiniz her iletide, e‑postayı gönderdiğiniz kişinin e-posta adresi bulunmalıdır.
EnglishIf you do want to turn it off, you have to turn it off for each type of message.
Yine de kapatmak isterseniz, her tür ileti için onu kapatmanız gerekir.
EnglishIf you want, you can drag picture files directly into an open e‑mail message.
İsterseniz, resim dosyalarını doğrudan açık bir e-posta iletisine sürükleyebilirsiniz.
EnglishWindows will automatically resize the picture and attach it to an e‑mail message.
Windows, resmi otomatik olarak yeniden boyutlandıracak ve e‑posta iletisine ekleyecektir.
EnglishThe site is referred to you through an email message from someone you don't know.
Tanımadığınız birine ait bir e-posta ile size siteden bahsedildiğinde.
EnglishClick the Message menu, point to Junk e‑mail, and then do one of the following:
İleti menüsünü tıklatın, Önemsiz e‑posta'nın üzerine giderek aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishClick a message from the sender that you want to add to the Safe Senders list.
Güvenli Gönderenler listesine eklemek istediğiniz gönderenden gelen bir iletiyi tıklatın.
EnglishIf Windows doesn't recognize the issuer of the certificate, a warning message will appear.
Windows sertifikayı veren kuruluşu tanımıyorsa, bir uyarı iletisi görüntülenir.
EnglishAny recipient can forward your message to others—either intentionally or accidentally.
Herhangi bir alıcı, kasıtlı olarak veya yanlışlıkla iletinizi başkalarına iletebilir.